Exempelbanken
Vägarkitektur - Rast- och informationsplats Viared

Trafikplan
Trafikplan
Trafikplan

ID-nummer: 051027O3029
Kommun: Borås
År: 0
Kontaktpersoner: Joakim Elfving Anna Lindell
Övrig information

Ett förfallet boningshus från 1800-talet och en nedlagd motorbana fick bilda grunden till en modern rastplats vid riksväg 40 väster om Borås. Rastplatsen ligger i anslutning till ett äldre torp som bevarats och som ger en god bild av den bebyggelsemiljö som funnits på platsen. Den nedlagda motorbanan vid Krokstorp gav möjligheten att återskapa det öppna landskap som fanns när hemmanet brukades. Ursprungligen var platsen en gård med anor från senare delen av 1700-talet. Här fanns ett ganska förfallet boningshus som var byggt 1830. Detta hus restaurerades och byggdes om i vissa delar för att kunna passa som raststuga med servering samt även vara tillgängligt för rullstolsburna. Sommartid finns kaffeservering och slöjdutställning i huset.

Skapad av CGI 2016 | Databasinnehåll © Trafikverket, Sveriges Kommuner och Landsting och Riksantikvarieämbetet.