Exempelbanken
Nytt Ljus - Nytt Ljus Bildbank1

Trafikplan
Trafikplan
Trafikplan
Trafikplan
Trafikplan
Trafikplan
Trafikplan
Trafikplan
Trafikplan
Trafikplan
Trafikplan

Beskrivning

Nytt ljus har valt ut ett antal bilder på vägar, broar och tunnlar i Sverige med belysning som kan användas till powerpoint, dokumentation etc. Vi kommer kontinuerligt vidare utveckla denna bildbank med bilder som rör vägbelysning från olika projekt i Sverige. Fotografer: Filip Andersson, KL-gruppen och Bo Stålnacke, Trafikverket

Skapad av CGI 2016 | Databasinnehåll © Trafikverket, Sveriges Kommuner och Landsting och Riksantikvarieämbetet.