Exempelbanken
Nytt Ljus - Ecodesigndirektivet


ID-nummer: 091217-3481
År: 2009
Kontaktpersoner: Martin Strid
Ingress

Sammanfattning av Ecodesigndirektivet

Beskrivning

Nytt ljus har gjort en sammanfattning av Ecodesigndirektivet så att du på ett överskådligt sätt kan få en uppfattning om vad som krävs av oss som arbetar inom vägbelysning vad gäller återvinning, kvicksilver mm (se länk)

Skapad av CGI 2016 | Databasinnehåll © Trafikverket, Sveriges Kommuner och Landsting och Riksantikvarieämbetet.