Exempelbanken
TRAST - Lund- bästa cykelstad 2014

Trafikplan
Trafikplan
Trafikplan

ID-nummer: 140613M3786
Kommun: Lund
År: 2014
Kontaktpersoner: Veronica Haagen
Dokument Policy för gång- och cykeltrafik i Lund
Länkar Lunds kommun
Cykelfrämjandet
Ingress

Lunds kommun har blivit utsedd till bästa cykelstad 2014. Genom sitt ”heltäckande och strategiska arbete med cykling” fick kommunen högst poäng i Cykelfrämjandets undersökning.

Beskrivning

För femte året i rad presenteras Cykelfrämjandets Kommunvelometer, en rapport som granskar kommuners arbete med cykling under 2013, där svaren poängsätts efter ett antal fastställda kriterier. I 2014 års granskning deltog 34 kommuner. Lund har deltagit i granskningen sedan 2011 och har haft en topp-tre position varje år. Cykelfrämjandet har även tidigare, innan de startade med Kommunvelometern, delat ut utmärkelsen ”bästa cykelstad” till Lund, men då efter andra kriterier. Årets motivering löd: ” Lund arbetar både heltäckande och strategiskt med cykling genom bland annat mätbara och tidsatta politiska mål samt en cykelstrategi. Lund uppvisar en bra balans mellan cykelpolitik, uppföljning och investeringar i infrastruktur/underhåll.” - Det är glädjande att Lund uppmärksammas för sitt intensiva och kontinuerligt hårda arbete för att utveckla smarta lösningar för en bra cykelinfrastruktur. Nu ska vi också satsa på lånecyklar, vilket kommer höja kvalitén ytterligare på Lund som cykelstad, säger Ronny Johannesson (M) ordförande i tekniska nämnden. - Utmärkelsen är ett kvitto på att de satsningar vi gör är bra. I Lund arbetar vi sedan länge strategiskt för hållbara transportsystem, bland annat genom projektet LundaMaTs, som står för Miljöanpassat Transportsystem. , säger Mats Helmfrid (M), kommunstyrelsens ordförande i Lund.

Skapad av CGI 2016 | Databasinnehåll © Trafikverket, Sveriges Kommuner och Landsting och Riksantikvarieämbetet.