Exempelbanken
VGU Tätort - Övergångställe Hagmarksgatan

karta
Efter: ÖG
Före: Riktning mot Eklundavägen
Efter: Riktning mot Eklundavägen
Före: Riktning från Eklundavägen
Före: Skolväg
Efter: Riktning från Eklundavägen
Före: ÖG
karta
karta

ID-nummer: 020627T226
Kommun: Örebro
Väg nr./Gatunamn: Hagmarksgatan
År: 2000
Kontaktpersoner:
Övrig information

För närmare information om objektet, kontakta Örebro kommun, tel 019-21 10 00.
Objektet är ett av VMN:s demonstrationsprojekt i samarbete med kommuner. Utvärdering finns i VTI meddelande 930-2002, Demoprojekt Region Mälardalen. Rapporten finns under Dokument i menyraden överst på sidan.
Åtgärden ska jämföras med motsvarande på Hjortstorpsgatan i Örebro för att se om olika trafikflöden påverkas av samma typ av åtgärd.

Före Efter
Högsta tillåten hastighet (km/t) 30 30
Uppmätt medelhastighet personbilar (km/t) 35 31
Uppmätt hastighet personbilar (90:e percentil) 45 37
ÅDT fordon 2200 2700
Vägbredd (m) 8.0 4.0
ÅDT tung trafik 150 150
Mätår ÅDT 2000 2001
Före åtgärd (Beskrivning av platsen)

Hagmarksgatn är klassad som huvudgata, men ligger i ett 30-område. Trafiken består till stor del av boende i området, men viss genomfartstarfik sker. ÖG används flitigt av skolungdomar då det ligger en skola på ena sidan gatan och en idrottsplats på den andra.

Åtgärd (Beskrivning av åtgärden)

En avsmalning inkluderande sidoförskjutning så att den dubbelriktade gatan blir till en avsmalnad gata som inte medger möte.Befintligt övergångställe bibehålls. Åtgärden ska jämföras med motsvarande på Hjortstorpsgatan i Örebro för att se om olika trafikflöden påverkar funktionen. Upplysningsmärke om sidoförskjutningen finns. Kantsten omger sidoförskjutningarna som innehåller kullersten. Se bilderna.

Efter åtgärd (Effekter och erfarenheter)

Före-och Eftermätningar med avseende på hastighet, flöden, trafikantbeteenden, samspel mellan trafikantgrupper, framkomlighet, enkätundersökningar, miljöeffekter (utsläpp) finns att läsa i rapport från VTI.
I enkätundersökningen framkom det att det generellt ansågs att området blivit något säkrare, tryggheten ökat och situationen för fotgängarna förbättrats. Synpunkter på minskad framkomlighet för bilister, och framförallt yrkestrafik påtalades också.

Risken att dödas eller skadas svårt vid kollision bedöms ha minskat med 50 resp 25%

System & webbdesign Agilerate Design AB 2009-2013 | Databasinnehåll © Trafikverket, Sveriges Kommuner och Landsting och Riksantikvarieämbetet.