Exempelbanken
VGU Tätort - Övergångställe Hjortstorpsvägen

Trafikplan
Trafikplan
Trafikplan
Trafikplan
Trafikplan

ID-nummer: 020627T227
Kommun: Örebro
Väg nr./Gatunamn: Hjortstorpsvägen
År: 2000
Övrig information

För närmare information om objektet, kontakta Örebro kommun, tel 019-21 10 00. Objektet är ett av VMN:s demonstrationsprojekt i samarbete med kommuner. Utvärdering finns i VTI meddelande 930-2002, Demoprojekt Region Mälardalen. Rapporten finns under Dokument i menyraden överst på sidan. Åtgärden ska jämföras med motsvarande på Hagmarksgatan i Örebro för att se om olika trafikflöden påverkas av samma typ av åtgärd.

Före Efter
Uppmätt medelhastighet personbilar (km/t) 42 31
Uppmätt hastighet personbilar (90:e percentil) 52 41
Uppmätt medelhastighet lastbilar (km/t) 26
Uppmätt hastighet lastbilar (90:e percentil) 34
ÅDT fordon 5300 4700
Vägbredd (m) 10 4
ÅDT tung trafik 400 300
Högsta tillåten hastighet (km/t) 50 30
Mätår ÅDT 2000 2001
Före åtgärd (Beskrivning av platsen)

Vägen är huvudgata med stor del genomfartstrafik och även tung trafik. Skola finns i närheten, och vägen trafikeras av ungdomar men även äldre.

Åtgärd (Beskrivning av åtgärden)

En avsmalning inkluderande sidoförskjutning så att den dubbelrikade gatan blir till en avsmalnad gata som inte medger möte. Befintligt övergångställe bibehålls. Körfältsbredd efter åtgärd är 4 m. Upplysningsmärke om sidoförskjutningen finns. Kantsten omge

Efter åtgärd (Effekter och erfarenheter)

obs: rekomenderad hastighet 30 km/h Den tunga trafiken ökade procentuellt sett pga antalet bussar var oförängrat. Ingen lastbil med släp passerade under eftermätningen. Före- och eftermätningar med avseende på hastighet, flöden, trafikantbeteenden, sams

Skapad av CGI 2016 | Databasinnehåll © Trafikverket, Sveriges Kommuner och Landsting och Riksantikvarieämbetet.