Exempelbanken
VGU Tätort - Liten cirkulationsplats med upphöjda ÖG och mycket trafik

Trafikplan
Trafikplan
Trafikplan
Trafikplan

ID-nummer: 020920Y293
Kommun: Sundsvall
Väg nr./Gatunamn: Skolhusallén
År: 1995
Kontaktpersoner: Eva Forslund
Övrig information

Sökord: Sektion tätort - gaturum; Korsningar

Före Efter
ÅDT fordon 27000
Högsta tillåten hastighet (km/t) 50 50
Mätår ÅDT 1994 0
Före åtgärd (Beskrivning av platsen)

Signalreglerad 3-vägskorsning i samordnat system med långa väntetider med litet utrymme. Många gående till centrum, bla äldre, i konflikt med svängande fordon.

Åtgärd (Beskrivning av åtgärden)

Liten cirkulationsplats (r cirka 8m) med upphöjda ÖG.

Efter åtgärd (Effekter och erfarenheter)

Studier 96 visade låga hastigheter, korta väntetider, stor reduktion av allvarliga konflikter och cirka 70% väjning gentemot oskyddade. Utvärdering presenterad på VTI-dagar 96, videofilm framtagen. Studier 00 av väjningsbeteenden visade cirka 90% väjning.

Skapad av CGI 2016 | Databasinnehåll © Trafikverket, Sveriges Kommuner och Landsting och Riksantikvarieämbetet.