Exempelbanken
Vägarkitektur - Bullerskydd vid E6

Trafikplan
Trafikplan
Trafikplan

ID-nummer: 041015O3009
Kommun: Göteborgs stad
År: 0
Kontaktpersoner: Joakim Elfving
Övrig information

Vid Odinslund, väster om E 6 i utkanten av Göteborg, blev lösningen en cirka 400 meter lång bullerskärm som är tät nedtill och genomskinlig upptill. På så sätt slipper man en mörk miljö mot husen, och skärmen upplevs inte heller som en hög och dominant vägg från E 6. Mot E 6 är utformningen enkel i ljus betong med horisontella linjer som trafikanterna hinner uppfatta och som ska understryka samhörigheten med vägmiljön. Inåt Odinslundsgatan har skärmen en mer detaljrik utformning med granit som knyter an till Örgryte och dess stenmurar.

Skapad av CGI 2016 | Databasinnehåll © Trafikverket, Sveriges Kommuner och Landsting och Riksantikvarieämbetet.