Exempelbanken
Vägarkitektur - Bullerskydd vid E6

Detalj av bullerskydd.
Bullerskydd intill E6.
Inglasning vid Odinslund.
Detalj av bullerskydd.
Detalj av bullerskydd.

ID-nummer: 041015O3009
Kommun: Göteborgs stad
År: 0
Kontaktpersoner: Joakim Elfving
Övrig information

Vid Odinslund, väster om E 6 i utkanten av Göteborg, blev lösningen en cirka 400 meter lång bullerskärm som är tät nedtill och genomskinlig upptill. På så sätt slipper man en mörk miljö mot husen, och skärmen upplevs inte heller som en hög och dominant vägg från E 6.

Mot E 6 är utformningen enkel i ljus betong med horisontella linjer som trafikanterna hinner uppfatta och som ska understryka samhörigheten med vägmiljön.
Inåt Odinslundsgatan har skärmen en mer detaljrik utformning med granit som knyter an till Örgryte och dess stenmurar.

System & webbdesign Agilerate Design AB 2009-2013 | Databasinnehåll © Trafikverket, Sveriges Kommuner och Landsting och Riksantikvarieämbetet.