Exempelbanken
Vägarkitektur - Bro över Vindelälven

Trafikplan
Trafikplan
Trafikplan
Trafikplan

ID-nummer: 041022AC3010
Kommun: Vindeln
År: 0
Övrig information

Den nya bron är 100 meter längre och byggd strax nedströms den gamla. För att begränsa konstruktionshöjden på överbyggnaden utfördes bron i fem spann. När den gamla bron revs kunde man också ta bort den långa vägbanken som fyllts ut i älven och därmed öppnades älvrummet och blev mer tillgängligt för friluftslivet. Om den gamla bron minner nu bara brostöden i granit, kvarlämnade efter önskemål från kommunen. Stenarbeten vid de gamla landfästena har också bevarats. Den gamla stålbron från 1922 var 5 meter bred och hade en spännvidd på 150 meter. Den uppfyllde inte bärighetskraven för de tunga transporter som i dag trafikerar väg 630. Den nya bron har förbättrat trafiksäkerheten på flera sätt, bland annat genom en gång- och cykelbana. Linjeföringen har förändrats för att öka framkomligheten för den tunga trafiken. Upplevelsen av denna bro präglas mycket av vinterlandskapet och den mörka årstiden. Därför har bron fått en fasadbelysning, placerad på stöden.

Skapad av CGI 2016 | Databasinnehåll © Trafikverket, Sveriges Kommuner och Landsting och Riksantikvarieämbetet.