Exempelbanken
Vägarkitektur - Riksväg 61 och 65 mellan Kil och Fagerås

Trafikplan
Trafikplan
Trafikplan

ID-nummer: 041124S3016
Kommun: Kil
År: 0
Kontaktpersoner: Joakim Elfving
Övrig information

Hela sträckan mellan Kil och Fagerås har ett gemensamt arkitektoniskt formspråk. Broarnas utformning har släktskap mellan varandra, men ändå olika karaktärer, oavsett om de är stora eller små. Likheter och arkitektoniskt samspel finns även mellan gångtunnlar och trafikplatser. Den nya vägen har fyra trafikplatser varav en större vid Stenåsen, elva broar varav en längre över Norsälven samt sju gångtunnlar. Den längsta bron över Norsälven är 160 m lång, men har samma arkitektoniska grundform som de mindre. Alla broar är byggda av infärgad, tegelröd betong. Det planerade landskapet runt broar och trafikplatser omges av naturmaterial som kullerstenar, större granitblock och pigmenterade betongytor. Vägarnas totala längd är ca 15 km, och de består av totalt 11 st broar, 7 st gångtunnlar och 4 st trafikplatser.

Skapad av CGI 2016 | Databasinnehåll © Trafikverket, Sveriges Kommuner och Landsting och Riksantikvarieämbetet.