Exempelbanken
Vägarkitektur - Nilsbybron i Värmland

Trafikplan
Trafikplan
Trafikplan

ID-nummer: 041124S3019
Kommun: Kil
År: 0
Kontaktpersoner: Joakim Elfving
Övrig information

När bron över Nilsbysundet byggdes 1996 var det första gången Vägverket använde sig av infärgad betong i en brokonstruktion av den här storleken. Vägen är smal och trafikmängden liten, men de känsliga omgivningarna ställer höga krav på brons utformning. Nilsbysundet förbinder Mellanfryken med Nedre Fryken och ligger mitt i det storslagna landskap som inspirerat Selma Lagerlöf och Gustaf Fröding i deras författarskap. Nilsbybron är en bågbro, med tolv spann och en segelfri höjd på 8 meter. Den belönades 1997 med Vackra vägars pris. Brons längd 324 m med en totallängd av 950 m. Ca 500 fordon/dygn trafikerar bron. Hastigheten är 70 km/tim.

Skapad av CGI 2016 | Databasinnehåll © Trafikverket, Sveriges Kommuner och Landsting och Riksantikvarieämbetet.