Exempelbanken
Vägarkitektur - Nilsbybron i Värmland

Nilsbybron
Bron går över Nilsbysundet som förbinder Mellanfryken med Nedre Fryken.
Brobågarna vid farleden
Nilsbybron
Nilsbybron

ID-nummer: 041124S3019
Kommun: Kil
År: 0
Kontaktpersoner: Joakim Elfving
Kommentarer

  

Övrig information

När bron över Nilsbysundet byggdes 1996 var det första gången Vägverket använde sig av infärgad betong i en brokonstruktion av den här storleken.

Vägen är smal och trafikmängden liten, men de känsliga omgivningarna ställer höga krav på brons utformning. Nilsbysundet förbinder Mellanfryken med Nedre Fryken och ligger mitt i det storslagna landskap som inspirerat Selma Lagerlöf och Gustaf Fröding i deras författarskap.
Nilsbybron är en bågbro, med tolv spann och en segelfri höjd på 8 meter. Den belönades 1997 med Vackra vägars pris.

Brons längd 324 m med en totallängd av 950 m. Ca 500 fordon/dygn trafikerar bron. Hastigheten är 70 km/tim.

System & webbdesign Agilerate Design AB 2009-2013 | Databasinnehåll © Trafikverket, Sveriges Kommuner och Landsting och Riksantikvarieämbetet.