Exempelbanken
Vägarkitektur - E 4 Kista-Häggvik

Trafikplan
Trafikplan
Trafikplan

ID-nummer: 050607AB3021
Kommun: Sollentuna
År: 0
Kontaktpersoner: Iraj Oraji
Övrig information

Bakom faluröda bullerskärmar breder Sollentunas småhusområden ut sig. På andra sidan skärmen går en sexfilig motorväg, som sväljer 60 000 fordon per dygn eller mer. Breddningen av E 4 norr om Stockholm från fyra till sex filer omfattade också en rejäl miljöupprustning av vägens närområden. De röda bullerskärmarna på sträckan Kista-Häggvik, som anknyter till det kulturlandskap som vägen går igenom, kan i dag sägas ha bildat mönster för landskapsgestaltningen längs E 4 norr om Stockholm. Trafikplatserna Kista och Tureberg har båda fått en omsorgsfull gestaltning. Vid Turebergs trafikplats bildar en kraftfull mur av sprängsten motvikt till bergskärningen på andra sidan vägen. Muren fungerar samtidigt som bullerskydd mot Sollentuna centrum. Vid Kista har björkrader planterats på terrasser mellan E 4 och avfartsramperna. Breddningen av E 4 mellan Kista och Häggvik uppmärksammades med Vackra vägars pris 1996.

Skapad av CGI 2016 | Databasinnehåll © Trafikverket, Sveriges Kommuner och Landsting och Riksantikvarieämbetet.