Exempelbanken
Vägarkitektur - Trafikplats Haga Norra

Trafikplan
Trafikplan
Trafikplan

ID-nummer: 051027AB3022
Kommun: Solna
År: 0
Kontaktpersoner: Fredrik Leijonmarck
Övrig information

Det ursprungliga förslaget till breddning av E 4 vid Haga Norra väckte starka protester eftersom det ansågs förstöra miljön vid Hagaparken. Resultatet blev i stället en lösning med E 4 nedsänkt, vilket både ger bullerdämpning och ett bibehållet samband mellan Hagaparkens grönska och Solnas parkstråk kring Norra Begravningsplatsen. De höga stödmurarna är detaljrikt utformade för att ge ett stadsmässigt intryck. Gång- och cykelbron mellan Solnasidan och Hagaparken pryds av konstnären Sivert Lindbloms ärggröna urnor, vilka avtecknar sig i silhuett längs broräcket. Den ärggröna bronsen i urnorna går igen i de stora skulpterade klot som markerar torgliknande entréer i båda ändar av bron. Här strålar anslutande gång- och cykelvägar samman i cirkelrunda platser med trädplanteringar och cirkelbågsmönster i ytbeläggningen, där grus och gräs omväxlar med plattsatta ytor.

Skapad av CGI 2016 | Databasinnehåll © Trafikverket, Sveriges Kommuner och Landsting och Riksantikvarieämbetet.