Exempelbanken
Vägarkitektur - Väg 885 Näske-Sörsvedje

Trafikplan
Trafikplan

ID-nummer: 060310Y3024
Kommun: Örnsköldsvik
År: 0
Kontaktpersoner: Torbjörn Forslund
Övrig information

Den lilla grusvägen som är en av Nätra sockens äldsta vägar börjar i Näske, en by som gränsar mot Skuleskogen Här finns flera hundra meter höga berg som spolats kala av havet. Den kraftiga landhöjningen gör att hamnar och farleder grundas upp och nytt land växer fram. Vägen har en närmast ålderdomlig karaktär, den är smal, backig och kurvig med låg profil, grunda till inga diken och gräsbevuxna dikesrenar. Den är väl anpassad till landskapets topografi och följer i stort 1800-talets sträckning. Vägen går i kanten av en smal dalgång och i en av de första kurvorna efter att vägen lämnat Näske passerar den alldeles intill två långrösen med hällkistor från bronsåldern. En gång låg de på stranden av ett smalt sund in mot en stor havsvik som idag utgörs av Bjästaslätten. Mitt emot, på andra sidan det forntida sundet, ligger ett gravfält med flera rösen. Vägen fortsätter utmed berget, passerar ett gammalt stenbrott, en tallplantering, Bredångers gamla bytomt med övervuxna husgrunder och en stor tall i en kurva invid vägen. Byn Bredånger ligger i dag några hundra meter längre mot öster. Vad som var orsaken till att hela byn flyttade vet ingen. Vägen fortsätter sedan genom några kurvor innan den når den branta "Klockarbacken". Vägen följer sedan skogskanten och södra sidan av Sörsvedjesjön innan den kommer upp mot Sörsvedje med traditionellt placerad bebyggelse. Jenny Lindqvist i Näske föddes 1902 och minns när bönderna med sina hästforor om vintern kom farande till marknaden i Näske. När de kom uppför "Klockarbacken" kunde man höra bjällrorna på hästarna. I början av seklet, när Jenny var barn var det liv och rörelse i Näske. Här fanns ett sågverk och många segelskutor brukade ligga i hamnen. Fartyget Örnsköldsvik som gick utmed kusten brukade lägga till vid bryggan varje fredag. Hon minns också när vägen till Hummelvik byggdes. Det var 1934. Innan dess fanns det bara en gångstig mellan byarna. Väg 885 mellan Näske och Sörsvedje är 4-5 m bred och ca 4,5 km lång.

Skapad av CGI 2016 | Databasinnehåll © Trafikverket, Sveriges Kommuner och Landsting och Riksantikvarieämbetet.