Exempelbanken
Vägarkitektur - Rastplats Bröms

Ingen text
Ingen text
Ingen text
Ingen text
Ingen text
Ingen text

ID-nummer: 041229H3026
Kommun: Torsås
År: 1995
Kontaktpersoner: Ulf Andersson
Kommentarer

  

Övrig information

Är det någonstans man nästan fysiskt borde kunna känna historiens vingslag är det vid Brömsbäcken, nu på gränsen mellan Blekinge och Småland men förr en gräns mellan Sverige och Danmark.

I utställningen som ständigt pågår i det säregna rastplatshuset får man också veta att platsens historia sträcker sig bakåt ända till stenåldern.

Huset är byggt i traditionella naturmaterial med anknytning till platsen: gråsten, grästorv, rostrött järn (myrmalm har varit en betydande naturfyndighet i Brömstrakten). Färgkombinationen grått, grönt och rostrött smälter mjukt in i landskapets färgtoner.

System & webbdesign Agilerate Design AB 2009-2013 | Databasinnehåll © Trafikverket, Sveriges Kommuner och Landsting och Riksantikvarieämbetet.