Exempelbanken
Vägarkitektur - Vägen mellan Lindö och Tappström

Trafikplan
Trafikplan

ID-nummer: 060213AB3031
Kommun: Ekerö
År: 0
Kontaktpersoner: Iraj Oraji
Övrig information

Den gamla vägen mellan Lindö och Tappström smög längs åsens fot, på gränsen mellan åkermark och skog. Ökad biltrafik och högre hastigheter hade dock gjort den mycket olycksdrabbad, och behovet av en ny väg var stort. Lösningen blev en väg som går i stort sett parallellt med den gamla, med 70 km/h som högsta tillåtna hastighet. Denna standardsänkning jämfört med de ursprungliga planerna gjorde att man i högre grad kunde låta vägen anpassa sig till terrängen. Den gamla vägen fick samtidigt ny funktion som gång- och cykelväg. Lindallén som kantar den vårdas och förlängs genom nyplantering. Vägen mellan Lindö och Tappström belönades med ett hedersomnämnande i Vackra vägars pris 1998.

Skapad av CGI 2016 | Databasinnehåll © Trafikverket, Sveriges Kommuner och Landsting och Riksantikvarieämbetet.