Exempelbanken
VGU Landsbygd - Trafikplats

Trafikplan
Trafikplan
Trafikplan
Trafikplan
Trafikplan
Trafikplan
Trafikplan
Trafikplan
Trafikplan
Trafikplan

ID-nummer: 050809BD3129
Kommun: Luleå
År: 2002
Kommentarer

GC- och hållplatslösning i högfartsmiljö.  Beträffande detaljutformning av busshållplats för funktionshindrade se VGU Sidoanläggningar moment 1.1.6 Plattform och VV Publ. Busshållplatser-exempel, råd och detaljer.

Övrig information

Sökord: Sektion landsbygd - vägrum; Korsningar

Skapad av CGI 2016 | Databasinnehåll © Trafikverket, Sveriges Kommuner och Landsting och Riksantikvarieämbetet.