Exempelbanken
VGU Landsbygd - Cirkulationsplatser

Trafikplan
Trafikplan
Trafikplan
Trafikplan
Trafikplan
Trafikplan
Trafikplan

ID-nummer: 050816BD3133
Kommun: Piteå
År: 2003
Kommentarer

God hastighetsreduktion och därigenom har säkrare och tryggare trafikmiljö uppnåtts. Kantstöden i cirkulationsplatser bör vara väl avfasade för att förhindra däckskador. Beträffande detaljutformning av busshållplatser för funktionshindrade se VGU Sidoanläggningar moment 1.1.6.

Övrig information

Sökord: Sektion landsbygd - vägrum; Korsningar; Sidoanläggningar

Skapad av CGI 2016 | Databasinnehåll © Trafikverket, Sveriges Kommuner och Landsting och Riksantikvarieämbetet.