Exempelbanken
VGU Landsbygd - Utbyggt vänstersvängfält

Trafikplan
Trafikplan
Trafikplan
Trafikplan

ID-nummer: 051006N3141
Kommun: Halmstad
År: 2001
Kontaktpersoner: Joakim Elfving
Kommentarer

Bra lösning för att minska riskerna för påkörning bakifrån och för att öka framkomligheten på primärvägen. I VGU delen Korsningar kan man läsa om olika typer av korsningar och när de används.

Övrig information

På Ön vid Marbäck finns ett rekreationsområde, dit många boende i trakten tar sig för att ströva och koppla av. En del barn som går på skola i Marbäck tar sig också hit efter avslutad skolgång. Trafiksäkerheten för framförallt vänstersvängande fordon in till området har varit dålig. En trafik- olycka under perioden 1992-1996 resulterade i två svårt- och tre lindrigt skadade personer. För att förbättra situationen i korsningen genomfördes en ombyggnad under första halvåret 2001, där bl a ett extra körfält för vänstersvängande byggdes ut. Sökord: Linjeförning; Korsningar

Skapad av CGI 2016 | Databasinnehåll © Trafikverket, Sveriges Kommuner och Landsting och Riksantikvarieämbetet.