Exempelbanken
TRAST - Tillgänglighetsplaner i Stockholm

Trafikplan
Trafikplan

ID-nummer: 060118AB3238
Kommun: Stockholms stad
År: 2004
Kontaktpersoner: Catarina Nilsson
Dokument Tillgänglighetsplan Skarpnäck (0,8 MB)
Länkar Stockholms stad
Ingress

Stockholm stads tillgänglighetsprojekt arbetar för att ta fram tillgänglighetsplaner för samtliga stadsdsdelar. I dagsläget finns för Skarpnäck, Farsta, Vantör, Östermalm, Katarina-Sofia, Bromma, Hässelby-Vällingby Kista och Rinkeby. Tillgänglighetsplanerna för Enskede-Årsta, Norrmalm, Hägersten Kungsholmen, Liljeholmen och Spånga-Tensta håller i dagsläget på att färdigställas. Övriga stadsdelar, Skärholmen, Älvsjö och Maria-Gamla Stan kommer att få tillgänglighetsplaner under år 2006.

Beskrivning

Exempel på Tillgänglighetplan - Skarpnäck Tillgänglighetsplanens syfte är att: ? Ge en övergripande bild av stadsdelens tillgänglighet och användbarhet för personer med funktionshinder. Tillgänglighet innebär att personer självständigt skall kunna ta sig fram i den yttre miljön och användbarhet innebär att miljön skall vara användbar till det som den är ämnad till för alla personer. ? Vara ett underlag för vilka åtgärder som behöver göras i stadsdelen för att förbättra tillgängligheten och användbarheten för personer med funktionshinder. Tyngdpunkten för arbeten för en tillgänglighetsplan för Skarpnäcks stadsdelsområde har legat i att lokalisera de stråk som sammanbinder viktiga start- och målpunkter, inventera stråken samt att göra en åtgärdsplan för att göra de inventerade stråken tillgängliga och användbara för alla oavsett funktionell förmåga. Stråken omfattar de gångbanor och gångvägar som är de mest använda av folk i allmänhet. Ett område med radien 200m runt tunnelbaneuppgångarna har även omfattats av arbetet. Resultatet av inventeringen visar bland annat att: ? I stort sett alla busshållsplatser som ingår i inventeringen saknar både vita och taktila plattor. ? Endast ett fåtal av de inventerade gångpassagerna är utformade enligt typritningen för stockholmsmodell. Dryga 20% av de omarkerade gångpassagerna uppvisar en kantstenshöjd på fem centimeter eller högre. ? Drygt 10% av de inventerade ränndalarna är av typ Stockholmsmodell. ? Både fasta och rörliga hinder har uppmärksammats i stadsdelen. Majoriteten av dessa är fasta. ? Majoriteten av alla sittplatser har ryggstöd. Endast ett fåtal av dessa har armstöd. ? Ledstråk förekommer inom stadsdelen men tillhör inte det vanliga. Exempelvis finns ett på Bagarmossens torg i anslutning till tunnelbanan.

Skapad av CGI 2016 | Databasinnehåll © Trafikverket, Sveriges Kommuner och Landsting och Riksantikvarieämbetet.