Exempelbanken
VGU Landsbygd - Dynamiska hastigheter, kollektivtrafiks prioritering

Ingen text
Ingen text
Ingen text

ID-nummer: 060803M3287
Kommun: Lund
År: 0
Kontaktpersoner: Rune Mårtensson
Kommentarer

 Se även VV Publikation 2006:141.

Övrig information

Objektnummer 50209, Skåne

Sökord: Broar

Före Efter
Högsta tillåten hastighet (km/t) 0 0
Mätår ÅDT 0 0
Före åtgärd (Beskrivning av platsen)

Vid busshållplatserna i Kyrkheddinge har väg 11 mellan Malmö och Dalby i Skåne ett körfält i varje riktning. Den tillåtna hastigheten är idag 90 km/h och det är svårt för bussarna att komma ut från hållplatsen.

Trafik från väg 798 kommer upp på väg 11 via påfartsramper vilket utgör en risk i trafiken vid hastigheten 90 km/h som råder på väg 11.

Åtgärd (Beskrivning av åtgärden)

Med hjälp av dynamiska hastighetsskyltar ska hastigheten sänkas till 50 km/h när en buss står på busshållplatsen. Förståelsen och acceptansen för den sänkta hastigheten hoppas vi ökar dels därför att trafikanterna ser bussen köra ut från hållplatsen när det är 50 km/h, dels därför att det är 90 km/h när hållplatsen är tom.

När trafik från väg 798 kommer upp på väg 11 via påfartsrampen ska hastigheten sänkas på väg 11 från 90 km/h till 70 km/h för att förbättra trafiksäkerheten.

System & webbdesign Agilerate Design AB 2009-2013 | Databasinnehåll © Trafikverket, Sveriges Kommuner och Landsting och Riksantikvarieämbetet.