Exempelbanken
VGU Landsbygd - Gles 2+1-väg med mitträfflor

Trafikplan
Trafikplan
Trafikplan
Trafikplan

ID-nummer: 061023F3306
Kommun: Eksjö
År: 2005
Kontaktpersoner: Mats Petersson Mikael Hårrskog
Kommentarer

Se även senare uppföljning dokument från Transportforum 2010 Session 10. Säker framkomlighet - TS-effekter av Arne Carlsson, Urban Björketun och Ulf Brüde.

Övrig information

Sträckan Eksjö-Mariannelund ingår som del i utvecklingsprojektet "Säker framkomlighet". Sträckan har försetts med 7 respektive 8 omkörningssträckor i respektive riktning. Hela sträckan är försedd med räfflad mittremsa. Sökord: Sektion landsbygd - vägrum; Vägmarkering

Skapad av CGI 2016 | Databasinnehåll © Trafikverket, Sveriges Kommuner och Landsting och Riksantikvarieämbetet.