Exempelbanken
VGU Tätort - Portal

Portal
Viadukt
Portal
Portal

ID-nummer: 070205M3351
Kommun: Ängelholm
Väg nr./Gatunamn: Sibirienvägen
År: 2003
Kontaktpersoner: Ann-Kristin Wiinberg Tommy Wiberg
Kommentarer

   

Övrig information

Hindra olyckor pga för höga fordon.
Inga olyckor är rapporterade här, men efter olyckor i Danmark så kompletterades denna platsen. Detta är en vägsträcka som trafikeras av turisbussar och kanske inte förarna känner till höjdbegränsningen.

Före Efter
Högsta tillåten hastighet (km/t) 50 50
Mätår ÅDT 0 0
Före åtgärd (Beskrivning av platsen)

Den fria höjden är begränsad till 3.6 m. Skyltning finns både på viadukten och innan man kommer fram till hindret.

Åtgärd (Beskrivning av åtgärden)

Portal sätts upp 100 m före höjdhindret. Om någon skulle komma med för högt fordon, så kör man i skyltarna på portalen och får då möjlighet att stanna innan man är nere í själva viadukten.

Efter åtgärd (Effekter och erfarenheter)

Höga fordon varnas av portalen.

System & webbdesign Agilerate Design AB 2009-2013 | Databasinnehåll © Trafikverket, Sveriges Kommuner och Landsting och Riksantikvarieämbetet.