Exempelbanken
VGU Tätort - Farthindret "Mushroom"

Mushrooms på Annebergsvägen (2)
Mushrooms på Annebergsvägen i Lindome (1)
Mushrooms på Annebergsvägen (3)
Arbete med att lägga ned Mushrooms på Streteredsvägen (2)
Arbete med att lägga ned Mushrooms på Streteredsvägen (1)
Mushrooms på Streteredsvägen i Kållered
Mushrooms på Annebergsvägen (2)
Mushrooms på Annebergsvägen (2)

ID-nummer: 081114O3405
Kommun: Mölndal
Väg nr./Gatunamn:
År: 2006
Kontaktpersoner: Ann Höök Joakim Elfving
Kommentarer

 Denna typ av gupp är typgodkänt i Danmark - se www.vejsektoren.dk/vejregler. Det finns en del negativa erfarenheter av guppet där. Risker för MC har diskuterats. Vägkudde kan vara ett alternativ till denna gupptyp- se VGU Tätort figur 11-10.

Övrig information

Farthindren har lagts ut på två platser på Streteredsvägen vid Brattåsskolan i Kållered (30 km/h) och på fyra platser på Annebergsvägen i Lindome (50 km/h).

Före Efter
Högsta tillåten hastighet (km/t) 0 0
Mätår ÅDT 0 0
Före åtgärd (Beskrivning av platsen)

På Streteredsvägen utanför Brattåsskolan har det varit problem med höga hastigheter under många år. I oktober 2001 infördes 30 km/tim på vardagar mellan kl. 7.30 och 18.00. Medelhastigheten sjönk från 53 km/tim till 38 km/tim dagtid och till 50 km/tim nattetid. Det var dock en stor del bilister som körde över tillåten hastighet. Vid hastighetsgräns på 30 km/tim körde 78 % över 30 km/tim, 60 % körde fortare när det rådde 50 km/tim. Man upplevde att det trots hastighetssänkningen kördes för fort utanför skolan. Nästa åtgärd var då att göra någon form av farthinder. Ur kollektivtrafiksynpunkt accepteras inte konventionella farthinder med tanke på förarnas arbetsmiljö.

På Annebergsvägen har det under många år varit problem med höga hastigheter. Hastigheten sänktes från 70 km/tim till 50 km/tim på våren 2005. Då hastighetsbegränsningen inte respekterades gjordes en provisorisk åtgärd för att sänka hastigheten på Annebergsvägen. Det har varit ett antal koner uppställda för att hålla nere hastigheterna på vägen. Vägens kanter är för svaga för sidoförskjutningar, så det var inte ett alternativ som permanenta åtgärder.

Åtgärd (Beskrivning av åtgärden)

Mushroom är ett cirkelrund betongelement med en radie på 550 mm, svagt välvd. De sänks ned och fästs med självnivellerande flytande murbruk i den befintliga asfaltbeläggningen. Höjden från asfalten och toppen på Mushroom är 65 mm. De läggs med ett bestämt inbördes avstånd, minst tre Mushrooms tillsammans. Bussar och andra tunga fordon grenslar Mushroom med framdäcken och det innersta av de bakre dubbelhjulen lyfts ca 3 cm. Personbilar måste passera Mushroom med ena sidans av bilens hjulpar. Mushrooms är skyltade med ordinarie skyltning för farthinder, sidomarkeringsskärmar vid farthindret och en varningsskylt för farthinder 30- 50 meter före. Sträckan förbi farthindren på Streteredsvägen hade en hastighetsbegränsning till 30 km/tim dagtid sedan tidigare som kommunen valt att behålla och utökad till att gälla hela dygnet. Den skyltade hastigheten på Annebergsvägen är 50 km/tim. Målning strax innan farthindren med schackrutor och runt varje Mushroom en extra förstärkning med en målad vit cirkel.

Efter åtgärd (Effekter och erfarenheter)

På Streteredsvägen var det innan farthindren lades ut drygt 15% av de passerande fordonen som körde fortare än 50 km/h under dagtid (då det var 30 km/h). Vid efterstudien har denna andel sjunkit till ca 2-3%.
På Annelundsvägen (50 km/h) sjönk medelhastigheten i alla punkter vid eftermätningen.
För mer info om hastigheten - kontakta Mölndals kommun.
Spårvägen har gjort mätningar vid förarplatsen för kontroll av förarnas arbetsmiljö på bussar som kör över farthindren. Dessa mätningar gav mycket goda resultat, i princip inget utslag alls.Hittills inga problem med snöröjningen, vintrarna 2006/2007 och 2007/2008 var milda med få snöfall.
Inga problem med sättningar runt Mushrooms under de två år som farthindren har varit utplacerade. Då de är fästade i extra stark betong som inte kan deformeras bör även driftskostnaderna bli låga.
Underhållskostnaderna för målningsmarkeringen blir något högre än för konventionella farthinder då det är kompletterat med en vit ring runt varje betongelement, i övrigt inte högre underhållskostnader än konventionella farthinder.

System & webbdesign Agilerate Design AB 2009-2013 | Databasinnehåll © Trafikverket, Sveriges Kommuner och Landsting och Riksantikvarieämbetet.