Exempelbanken
VGU Landsbygd - Avskild hållplats i tätortsmiljö

VGU Avskild hållplats
Avskild hållplats i tätort, Falun. Bild 1.
VGU avskild hållplats
VGU Avskild hållplats
VGU Avskild hållplats

ID-nummer: 090828W3464
Kommun: Falun
År: 0
Kontaktpersoner: Anders Arvelius
Övrig information

Avskild hållplats är den enda möjliga hållplatstypen på motorvägar och mötesfria motortrafikleder. Det krävs då en planskild gång- och cykelförbindelse. Det kan också vara lämpligt att använda avskilda hållplatser på mötesfria landsvägar och på tvåfältsvägar där barn använder hållplatsen i stor utsträckning. Även i övrigt där trafikmiljön är svår kan avskild hållplats vara ett mycket bra alternativ.

Här har man istället använt en avskild hållplats för dubbelriktad busstrafik i ett bostadsområde. Alla bussar stannar på rätt sida av vägen där resenärerna bor och har sina målpunkter. Detta är särskilt väl motiverat om det som här också ligger en skola nära hållplatsen.

Före Efter
Högsta tillåten hastighet (km/t) 0 0
Mätår ÅDT 0 0
Före åtgärd (Beskrivning av platsen)

-

Åtgärd (Beskrivning av åtgärden)

-

Efter åtgärd (Effekter och erfarenheter)

-

System & webbdesign Agilerate Design AB 2009-2013 | Databasinnehåll © Trafikverket, Sveriges Kommuner och Landsting och Riksantikvarieämbetet.