Exempelbanken
VGU Tätort - Högt avfasat kantstöd

Högt avfasat kantstöd
VGU Utformning av kantstöd
Högt avfasat kantstöd
Högt avfasat kantstöd

ID-nummer: 090828O3468
Kommun: Göteborgs stad
Väg nr./Gatunamn: -
År: 0
Kontaktpersoner: Anders Arvelius
Kommentarer

Exemplet är hämtat från Vägverkets publikation 2010:05 Busshållplatser - exempel, råd och detaljer. Denna beskriver nyheterna i Vägar och gators utformning, VGU, och är en inspirationskälla - "så här kan man också göra" - för att få ut mesta möjliga nytta av investeringarna.   

Övrig information

En viktig detalj vid alla hållplatser är plattformen. Bara förekomsten av plattform ger ökad trygghet. Den ska vara lätt för bussen att köra intill (rak inkörning), ha ett högt avrundat kantstöd med lutande sida och vara bred. Skälet är att tillgängligheten för funktionshindrade och alla andra resenärer ska vara hög.

Här är ett exempel på ett högt kantstöd av betong med lutande sida. Avrundningen får gärna vara större för att minska risken för hårt däckslitage. Gatustensmönstrade betongplattor med god undergrund (överbyggnad) kan ge en fin köryta utan spårbildning och sättningar.

Före Efter
Högsta tillåten hastighet (km/t) 0 0
Mätår ÅDT 0 0
Före åtgärd (Beskrivning av platsen)

-

Åtgärd (Beskrivning av åtgärden)

-Många plattformar har försetts med höga avfasade kantstöd för att möjliggöra en perfekt angöring och för att underlätta av- och påstigning.

Efter åtgärd (Effekter och erfarenheter)

-

System & webbdesign Agilerate Design AB 2009-2013 | Databasinnehåll © Trafikverket, Sveriges Kommuner och Landsting och Riksantikvarieämbetet.