Exempelbanken
VGU Tätort - Dubbel stopphållplats

Trafikplan
Trafikplan
Trafikplan

ID-nummer: 090828O3472
Kommun: Göteborgs stad
Väg nr./Gatunamn: -
År: 0
Kontaktpersoner: Anders Arvelius
Kommentarer

Säker utformning på gator med måttlig trafik. Beträffande maximal trafik se VGU Sidoanläggningar figur 1-9 och 1-10.

Övrig information

Dubbel stopphållplats kallas ofta timglashållplats och används i tätortsmiljö. Fordon i båda riktningar måste stanna när en buss står på hållplatsen. Den dubbla stopphållplatsen kräver lite plats och gör att bussar prioriteras. Bussarna har lätt att angöra hållplatsen. Den höga plattformen gör det lätt för passagerarna att stiga av och på bussen, och det finns god plats för väntande passagerare. Trafiksäkerheten för gående ökar. Därför bör stopphållplatser användas där många oskyddade trafikanter förekommer, särskilt om det är stor andel barn, äldre och funktionshindrade. Hållplatstypen har en viss hastighetsdämpande effekt, som kan förstärkas genom ett gupp som är modifierat för bussar eller tydlig markering med t ex pollare. Det är viktigt eftersom väntande passagerare står i körbanans förlängning. Undvik att placera flera stopp- och klackhållplatser efter varandra, eftersom det kan leda till olämpliga omkörningar av bussen mellan hållplatserna. Det är inte heller lämpligt med dubbel stopphållplats där cykeltrafiken på körbanan är omfattande eller där bussen väntar in tid eller står ovanligt länge på hållplatsen. Stopphållplatser möjliggör hög plattform och perfekt angöring. Att bilarna måste vänta gör det säkert för gående att passera både framför och bakom den skymmande bussen. Det blir också god plats för väderskyddet. Det är nödvändigt att beakta cyklar, snöröjning och dispensfordon innan bredden 3,25 m väljs. Här har den dubbla stopphållplatsen byggts bredare än angivna 3,25 meter. Det ökar risken för trafikfarliga möten mellan personbilar.

Före Efter
Mätår ÅDT 0 0
Före åtgärd (Beskrivning av platsen)

-

Åtgärd (Beskrivning av åtgärden)

-

Efter åtgärd (Effekter och erfarenheter)

-

Skapad av CGI 2016 | Databasinnehåll © Trafikverket, Sveriges Kommuner och Landsting och Riksantikvarieämbetet.