Exempelbanken
VGU Landsbygd - Ändhållplats

VGU Måttsättning av vändslinga för buss
Ändhållplats
VGU Måttsättning av vändslinga för buss
VGU Måttsättning av vändslinga för buss

ID-nummer: 090828W3475
Kommun: Falun
År: 0
Kontaktpersoner: Anders Arvelius
Kommentarer

 Exemplet är hämtat från Vägverkets publikation 2010:05 Busshållplatser - exempel, råd och detaljer. Denna beskriver nyheterna i Vägar och gators utformning, VGU, och är en inspirationskälla - "så här kan man också göra" - för att få ut mesta möjliga nytta av investeringarna.
Vid en ändhållplats kan bilparkering och toalett för bussförare erfordras.  

Övrig information

En ändhållplats bör vara skild från gatan/vägen, då bussen har regleringstid och ofta blir stående länge på platsen. Vid ändhållplatsen kan behovet av cykelställ vara stort. Av trygghetsskäl är belysning viktigt, eftersom ändhållplatser ofta ligger avskilda från övrig bebyggelse. Även denna typ av hållplats bör ha hög plattform som underlättar för funktionshindrades av och påstigning.
Utformningen av ändhållplatsen anpassas till omgivningen och lokala omständigheter.

Före Efter
Högsta tillåten hastighet (km/t) 0 0
Mätår ÅDT 0 0
Före åtgärd (Beskrivning av platsen)

-

Åtgärd (Beskrivning av åtgärden)

En ändhållplats har anlagts för att buss och passagerare ska vara väl avskilda från vägen.

Efter åtgärd (Effekter och erfarenheter)

-

System & webbdesign Agilerate Design AB 2009-2013 | Databasinnehåll © Trafikverket, Sveriges Kommuner och Landsting och Riksantikvarieämbetet.