Exempelbanken
Nytt Ljus - Rapportmall


ID-nummer: 091217-3477
År: 2009
Kontaktpersoner: Martin Strid
Dokument Rapportmall rev 5. Svensk Word
Rapportmall rev 5. Svensk PDF
Ingress

Trafikverkets rapportmall för test av ny belysningsteknik

Beskrivning

Trafikverkets rapportmall för test av ny belysningsteknik har som mål att vara ett behjälpligt underlag för branschen för att vi lättare skall kunna jämföra resultat. Mallen bygger på teknisk information från aktuell leverantör och mätbara resultatet efter byte har skett av ljuskälla, armatur eller till intelligent styrsystem (se dokument)

Skapad av CGI 2016 | Databasinnehåll © Trafikverket, Sveriges Kommuner och Landsting och Riksantikvarieämbetet.