Exempelbanken
Nytt Ljus - Rapportmall

Bild saknas

ID-nummer: 091217-3477
Kommun:
År: 2009
Kontaktpersoner: Martin Strid
Dokument Rapportmall rev 5. Svensk Word
Rapportmall rev 5. Svensk PDF
Ingress

Trafikverkets rapportmall för test av ny belysningsteknik

Beskrivning

Trafikverkets rapportmall för test av ny belysningsteknik har som mål att vara ett behjälpligt underlag för branschen för att vi lättare skall kunna jämföra resultat. Mallen bygger på teknisk information från aktuell leverantör och mätbara resultatet efter byte har skett av ljuskälla, armatur eller till intelligent styrsystem (se dokument)

System & webbdesign Agilerate Design AB 2009-2013 | Databasinnehåll © Trafikverket, Sveriges Kommuner och Landsting och Riksantikvarieämbetet.