Exempelbanken
Nytt Ljus - Vägverkets Intervjubok 2009

Trafikplan

ID-nummer: 091217-3478
År: 2009
Kontaktpersoner: Martin Strid
Dokument Vägverkets Intervjubok om vägbelysning
Beskrivning

Vägverkets marknadsundersökning bygger på annonsering i Dagens industri och Ny teknik under januari 2009. Vi fick in ca 30 svar och i slutet av 2009 var det totalt ca 75 svar. Vi valde ut ett tiotal företag från de 30 företag som svarat inom stipulerad tid för att gå vidare och testa ny belysningsteknik över hela Sverige.. I intervjuboken finner du i oreduscherad form de 30 genomförda intervjuerna (se dokument)

Skapad av CGI 2016 | Databasinnehåll © Trafikverket, Sveriges Kommuner och Landsting och Riksantikvarieämbetet.