Exempelbanken
Nytt Ljus - Väg 190 i Göteborg

Bilder saknas

ID-nummer: 100209O3488
Kommun: Göteborgs stad
År: 2009
Kontaktpersoner: Lena Siewert Martin Strid
Dokument Väg 190 Vägbelyning
Beskrivning

Väg 190 i Göteborg, där har Vägverket valt ut fyra olika typer av vägbelysning för ljusmätning. Ljusmätningen är teknisk och pedagogiskt upplagd och är en manual för hur mätningarna skall redovisas inom Nytt ljus. Tanken är att både personer med teknisk yrkeskompetens skall ha utbyte av redovisningen såväl som personer utan erfarenhet inom området skall kunna förstå de resultat vi erhållit.

Skapad av CGI 2016 | Databasinnehåll © Trafikverket, Sveriges Kommuner och Landsting och Riksantikvarieämbetet.