Exempelbanken
TRAST - Trafikstrategi för Alvesta kommun

Trafikplan
Trafikplan

ID-nummer: 150803G3853
Kommun: Alvesta
År: 2015
Kontaktpersoner: Bo Blomkvist
Dokument Trafikstrategi för Alvesta kommun
Länkar
Alvesta kommun
Ingress

Trafikstrategin syftar till att ange styrande riktlinjer och trafiksystemets utveckling, samt till att förbättra samordningen av fysisk planering och trafikplanering.

Beskrivning

Trafikstrategin syftar till att ange styrande riktlinjer och trafiksystemets utveckling, samt till att förbättra samordningen av fysisk planering och trafikplanering. Strategin ligger till grund för fortsatt arbete med målformuleringar genom planer och program. Alvesta kommun är belägen centralt i södra Sverige, mitt i Kronobergs län. Detta innebär bl.a. att kommunen har ett gynnsamt läge för pendling, i huvudsak till och från Växjö som är regionens tillväxtmotor, men även i andra riktningar. De goda pendlingsförutsättningarna ges av de olika nationella väg- och järnvägsstråk som passerar kommunen. I Alvesta möts Södra Stambanan och Kust-till-kust-banan, två banor som ger kommunen goda tågförbindelser mot alla väderstreck. Detta behöver göras för att på sikt uppnå visionen om ett hållbart trafiksystem: • Verka för Alvesta som regionknutpunkt • Öka andelen hållbara resor • Minska utsläpps- och bullernivåerna • Prioritera gång-, cykel- och kollektivtrafik där förutsättningar finns • Minska antalet skadade och dödade i trafiken • Lokalisera och utforma nya områden så att hållbara transportmedel ges goda förutsättningar • Tillämpa fyrstegsprincipen i samhällsbyggnadsprocessen

Skapad av CGI 2016 | Databasinnehåll © Trafikverket, Sveriges Kommuner och Landsting och Riksantikvarieämbetet.