Exempelbanken
VGU Landsbygd - Flyttbar busshållplats

Trafikplan

ID-nummer: 040714F426
Kommun: Jönköping
År: 0
Kontaktpersoner: Ronny Svensson
Kommentarer

Dessa plattformar finns på några ställen. De kan komma att användas i mycket stor omfattning vid skolbusshållplatser och mindre utnyttjade hållplatser på landsbygd. Motivet är att plattformar bör finnas vid alla hållplatser, och denna typ är billiga och flyttbara (många trygga trafiksäkra plattformar för pengarna). Försök ska göras i Stockholm med en större variant som anpassats till att öka tillgängligheten för funktionshindrade.

Övrig information

Sökord: Sidoanläggningar

Skapad av CGI 2016 | Databasinnehåll © Trafikverket, Sveriges Kommuner och Landsting och Riksantikvarieämbetet.