Exempelbanken
VGU Landsbygd - Flyttbar busshållplats

Flyttbar busshållplats (Bild från www.smekab.se)
Flyttbar busshållplats (Bild från www.smekab.se)
Flyttbar busshållplats (Bild från www.smekab.se)

ID-nummer: 040714F426
Kommun: Jönköping
År: 0
Kontaktpersoner: Ronny Svensson
Kommentarer

Dessa plattformar finns på några ställen. De kan komma att användas i mycket stor omfattning vid skolbusshållplatser och mindre utnyttjade hållplatser på landsbygd. Motivet är att plattformar bör finnas vid alla hållplatser, och denna typ är billiga och flyttbara (många trygga trafiksäkra plattformar för pengarna). Försök ska göras i Stockholm med en större variant som anpassats till att öka tillgängligheten för funktionshindrade.    

Övrig information

Sökord: Sidoanläggningar

Före Efter
Högsta tillåten hastighet (km/t) 0 0
Mätår ÅDT 0 0
Före åtgärd (Beskrivning av platsen)

Då befintliga busshållplatser inte är anpassade efter antal resenärer och flertalet barn väntar på bussen utmed/på vägen.
Ex. skolskjuts där årskullarna innehåller varierande antal barn och de är spridda på olika sätt i upptagninsområdet.

Åtgärd (Beskrivning av åtgärden)

Skolskjutsplattformen kan placeras där behovet är som störst. Plattformens ben går att justera efter förutsättningarna och går bra att montera över vägrenar och dikeskanten.

Golvytan består av sträckmetall vilket lättare håller golvet snö- och isfritt. Färdiga infästningar för skyddsräcke och skyltstolpe.

Företaget Smekab (www.smekab.se) har hållplatsplattformen i sin produktkatalog.

Efter åtgärd (Effekter och erfarenheter)

Under sommartid kan gräs växa upp i golvet och någon form av skötsel krävs. Ev. kan föräldrar till skolbarnen dela skötselkravet enligt avtal.

System & webbdesign Agilerate Design AB 2009-2013 | Databasinnehåll © Trafikverket, Sveriges Kommuner och Landsting och Riksantikvarieämbetet.