Exempelbanken
VGU Landsbygd - Handikappanpassade rastplatser

Ingen höjdskillnad vid ingång till toaletten.
Sittbord anpassat för funktionshindrade
Ingen höjdskillnad vid ingång till toaletten.
Ingen höjdskillnad vid ingång till toaletten.

ID-nummer: 040714H427
Kommun: Kalmar
År: 0
Kontaktpersoner: Andreas Greén Håkan Tornberg
Övrig information

Sökord: Sidoanläggningar; Väg- och gatuutrustning

Före Efter
Högsta tillåten hastighet (km/t) 0 0
Mätår ÅDT 0 0
Före åtgärd (Beskrivning av platsen)

Många rastplatser saknar helhetslösning för handikapp, exempelvis svårigheter med att komma/sitta vid bord och besöka toalett. transporten in.

Åtgärd (Beskrivning av åtgärden)

Rastplatsbordet har en utskjutande del där en rullstol kan köra under och sitta bekvämt vid. Viktigt även att vägen till bordet är anpassad.

Gällande toaletten är den byggd med ett vilplan som underlättar

Efter åtgärd (Effekter och erfarenheter)

...

System & webbdesign Agilerate Design AB 2009-2013 | Databasinnehåll © Trafikverket, Sveriges Kommuner och Landsting och Riksantikvarieämbetet.