Exempelbanken
VGU Landsbygd - Rastplats med parkering intill anpassade väderskydd

Trafikplan
Trafikplan
Trafikplan
Trafikplan
Trafikplan

ID-nummer: 040805G447
Kommun: Ljungby
År: 0
Kontaktpersoner: Andreas Greén
Övrig information

Rastplats i likadan utformning och standard finns även i andra riktningen. Sökord: Sidoanläggningar; Väg- och gatuutrustning

Skapad av CGI 2016 | Databasinnehåll © Trafikverket, Sveriges Kommuner och Landsting och Riksantikvarieämbetet.