Exempelbanken
VGU Landsbygd - Rastplats med parkering intill anpassade väderskydd

P-plats invid regnskydd.
WC och sopsortering
Sittplats med Lagan i bakgrunden.
Vy från kullen
Översikt
P-plats invid regnskydd.
P-plats invid regnskydd.

ID-nummer: 040805G447
Kommun: Ljungby
År: 0
Kontaktpersoner: Andreas Greén
Kommentarer

  

Övrig information

Rastplats i likadan utformning och standard finns även i andra riktningen.

Sökord: Sidoanläggningar; Väg- och gatuutrustning

Före Efter
Högsta tillåten hastighet (km/t) 110 110
ÅDT fordon 10220 10220
ÅDT tung trafik 2180 2180
Mätår ÅDT 2002 2002
Före åtgärd (Beskrivning av platsen)

Platsen ligger ungefär halvvägs mellan Jönköping och Helsingborg och är därmed ett bra beläget ställe att pausa vid. Rastplatsen ligger vid Lagan och är omgärdad av både ängsmark och tallskog. Den ligger delvis i en sluttning vilket gör den svårtillgänglig.

Åtgärd (Beskrivning av åtgärden)

Rastplatsen är byggd som en enkelriktad slinga, där bord finns både runt om, samt i mitten. Även ett flertal p-rutor finns, därav 1 parkeringsruta för funktionshindrade vid toaletten och 2 platser vid regnskydden. Utdragna bord står under regnskydden, där marken är plan och underlaget är hårt pressat grus.

Både handikapptoalett och vanlig toalett finns. Samma byggnad har sopnedkast och återvinning, vilken verkar fungerar bra.

Bord och stolar finns dels i små "bersåer" vid Lagan, uppe på en liten bergskulle eller i form av barbord i mitten av den tidigare nämnda körslingan. Där finns även lekutrustning.

Efter åtgärd (Effekter och erfarenheter)

Med p-plats, i närhet av och i samma höjd som de utdragna borden under regnskydden, är tillgängligheten för funktionshindrade stor. Samtidigt är närheten till naturen kvar, särskilt för andra delar av rastplatsen.

System & webbdesign Agilerate Design AB 2009-2013 | Databasinnehåll © Trafikverket, Sveriges Kommuner och Landsting och Riksantikvarieämbetet.