Exempelbanken
VGU Landsbygd - Rastplats med god tillgänglighet till WC, bord

Sittplats
Översikt över den asfalterade vägen till WC.
Handikappanpassat bord under regnskydd.
Översikt
Plattsatt gång till sittplatserna.
WC
Sittplats
Sittplats

ID-nummer: 040823H453
Kommun: Kalmar
År: 2004
Kontaktpersoner: Susanne Östangård
Kommentarer

  Erforderliga bredder på P-platser för handikappade finns i VGU Tätort fig 12-1 - 3.

Övrig information

Befintlig rastplats som rustats upp.

Sökord: Sidoanläggningar; Väg- och gatuutrustning

Före Efter
Högsta tillåten hastighet (km/t) 0 0
Mätår ÅDT 0 0
Före åtgärd (Beskrivning av platsen)

Rastplatsen, belägen mellan Nybro och Kalmar, är en relativt liten rastplats nära inpå väg 25. Avskildheten mot vägen är dålig, men sittmöjligheter med flertalet bord och stolar finns i en uppåtsluttande skogsmiljö. Det finns 5 markerade p-platser för bil, samt någon för lastbil och buss.

Åtgärd (Beskrivning av åtgärden)

Åtgärden ville göras utan för stora ingrepp i naturen eller för stor påverkan på den ursprungliga platsen, då lövskogspartiet är fint. Rastplatsen handikappanpassades genom följande åtgärder:

P-platserna möblerades om så handikapparkeringsplatsen ligger nära både toalett och bord/stolar.

Vägen till toaletten är asfalterad och har ett vilplan, x stort. Toalettdörren är lätt att öppna, samtidigt som den smidigt slår igen.

Vägen till och området runt om bordet under regnskyddet är plattsatt.

Efter åtgärd (Effekter och erfarenheter)

Rastplatsens tillgänglighet för personer med funktionshinder har ökat.

System & webbdesign Agilerate Design AB 2009-2013 | Databasinnehåll © Trafikverket, Sveriges Kommuner och Landsting och Riksantikvarieämbetet.