Exempelbanken
VGU Landsbygd - Rastplats med god tillgänglighet till WC, bord

Trafikplan
Trafikplan
Trafikplan
Trafikplan
Trafikplan
Trafikplan

ID-nummer: 040823H453
Kommun: Kalmar
År: 2004
Kontaktpersoner: Susanne Östangård
Kommentarer

Erforderliga bredder på P-platser för handikappade finns i VGU Tätort fig 12-1 - 3.

Övrig information

Befintlig rastplats som rustats upp. Sökord: Sidoanläggningar; Väg- och gatuutrustning

Skapad av CGI 2016 | Databasinnehåll © Trafikverket, Sveriges Kommuner och Landsting och Riksantikvarieämbetet.