Exempelbanken
TRAST - Trafik för en attraktiv stad

TRAST syftar till att vägleda användaren i en process som avser att lägga fast en trafikstrategi både som underlag för översiktsplaneringen och som underlag för åtgärdsplaneringen för trafik.

TRAST exempelsamling innehåller exempel på hantering av trafikfrågor i tätort, allt från exempel på planeringsdokument till byggda miljöer som visar resultatet av en planering.

Läs mer


Sök i TRAST

TRAST (122 st)

Rubrik Beskrivning År
3227_0_orig
Eslövs mål och visoner Den övergripande visionen är: Eslöv utvecklas ständigt för att vara en attraktiv stad att bo... 2005
3225_1_orig
Eslövs trafikstrategi Projektledare för att ta fram trafikstrategin i Eslöv är trafikingenjören. Arbetsgruppen bes... 2005
3347_1_orig
Ett samlat miljöprogram för Helsingborg Miljöprogrammet anger riktlinjerna för Helsingborgs miljöarbete i vid bemärkelse och blir st... 2006
3403_1_orig
Expansion i Uppsala Bortsett från kvarterssaneringar under 1960 och 70-talen förändrades Uppsalas stadskärna lit... 2005
Fotgängarprogram 2012-2018
Fotgängarprogram 2012-2018 Förflyttningar till fots är vanligtvis upp till två kilometer. Förutom långa avstånd kan bla... 2012
Gbg 2
Fotgängarprogram för Göteborgs stad Målsättningen med fotgängarprogrammet är att analysera hur fotgängarens situation ser ut i ... 2004
3165_0_orig
Fördjupad översiktsplan för Nyköpings tätort Sedan tidigare finns en fördjupad översiktsplan för Nyköpings tätort. Planen innehåller bere... 2005
3319_0_orig
Gång- och cykelplan för Nykvarns kommun I den nya planen har det befintliga gång- och cykelvägnätet kompletterats och en prövning ha... 2002
Värnamo gång och cykelplan
Gång- och cykelplan för landsbygden Värnamo kommun 2008 I takt med att bilismen ökar, ökar också behovet av separata cykelvägar även på landsbygden.... 2008
3253_0_orig
Gångtrafiken i Kommunikationsprogrammet 2002 Ungefär 1/4 av norrköpingsbornas dagliga resor sker till fots enligt den senaste resvaneunde... 2002
3198_7_orig
Handbok i bilsnål samhällsplanering - Ett exempel på hur man kan påverka resandet Trafikarbetet är i allra högsta grad påverkat av stadens struktur och därför är samhällsplan... 2005
Bild handlingsplan för cykel i helsingborg
Handlingsplan för cykel 2009 - 2011 Staden ska med handlingsplanen ta ett samlat grepp kring arbetet med cykelfrågorna. Planen a... 2009
3191_1_orig
Hela staden - analys och förslag centrala Piteå Hela staden analys och förslag centrala Piteå är ett examensarbete med syfte att förstå och ... 2005
Cykelplan helsingborg
Helsingborg stad Cykelplan 2007 Cykelplan 2007 utgör en del i trafikplanen, ”Trafikplan för staden – en ny syn på morgondage... 2007
Trafikplan hbg png_sida_01
Helsingborg stad Trafikplan 2006 Helsingborgs trafikplan är ett handlingsprogram som beskriver hur kommunen går vidare med ol... 2006
System & webbdesign Agilerate Design AB 2009-2013 | Databasinnehåll © Trafikverket, Sveriges Kommuner och Landsting och Riksantikvarieämbetet.