Exempelbanken
TRAST - Trafik för en attraktiv stad

TRAST syftar till att vägleda användaren i en process som avser att lägga fast en trafikstrategi både som underlag för översiktsplaneringen och som underlag för åtgärdsplaneringen för trafik.

TRAST exempelsamling innehåller exempel på hantering av trafikfrågor i tätort, allt från exempel på planeringsdokument till byggda miljöer som visar resultatet av en planering.

Läs mer


Sök i TRAST

TRAST (122 st)

Rubrik Beskrivning År
3228_0_orig
9 ortsanalyser Under perioden 2003 2005 genomförde Helsingborg nio ortsanalyser. Analyserna utgick från den... 2004
3134_2_orig
Användning av gaturumsbeskrivningen i Kalmar ViMöTs är ett samarbetsprojekt mellan Kalmar kommun och Vägverket. Syftet med projektet är a... 2005
3240_0_orig
Borlänges stadskaraktärsanalys Arbetet med stadskaraktärsanalysen påbörjades med en workshop. Medarbetare med olika profess... 2005
3210_0_orig
Bussbranschens trafiksäkerhetsprogram 2004 - 2008 VISION Inga personer ska omkomma eller skadas svårt i den yrkesmässiga busstrafiken. POLICY ... 2003
3374_2_orig
Cykelinventering Cirka 15 personer från trafikavdelningen, däribland trafikingenjörer, parkeringsvakter, koll... 2007
3126_0_orig
Cykelkommunen Lund Beskrivning Cykelkommunen Lund är del av LundaMaTs, som står för miljöanpassat transport för... 2002
3226_0_orig
Cykelpaneler - ett exempel på hur man kan arbeta med cykeltrafiken Inom ramen för projektet Vi MöTs i Kalmar har en metod för dialogen testats, cykelpanelen, s... 2004
3155_0_orig
Cykelplan Eslöv Planen omfattar nästan 16 mil nya cykelstråk, varav 64 km är nya cykelvägar. I förslaget fin... 2001
Bild cykelplan leksand 2012
Cykelplan Leksand 2012 Idag finns inte några tydliga mål för hur kommunen vill att cykeltrafiken ska öka, däremot ... 2012
Cykelplan_strategidel v3
Cykelplan för Eskilstuna kommun För klimatpåverkande gaser är det internationella målet en minskning med cirka 85 % fram til... 2013
Cykelplan png_sida_01
Cykelplan för Gävle 2010 Gävle kommuns tidigare cykelplan från 1995 behövde uppdateras och arbetas om. Mycket har hän... 2010
Cykelplan linköp_sida_01
Cykelplan för Linköping 2008-2028 Cykelplanen för Linköping är en del i arbetet för ett långsiktigt hållbart trafiksystem och ... 2008
3204_2_orig
Cykelplanering i Stockholm Länsstyrelsens rapport "På cykel för miljö och hälsa", rapport 2004:21, ger argument för var... 2004
Glada tjejer för framsida
Cykelprogram för Malmö stad 2012-2019 I programmet föreslås åtgärder inom fem områden som totalt beräknas kosta ungefär 400 miljo... 2012
Gbg 1
Cykelprogram för en nära storstad 2015-2025 Cykelprogrammet är en fördjupning och konkretisering av stadens trafikstrategi, Trafikstrat... 2015
System & webbdesign Agilerate Design AB 2009-2013 | Databasinnehåll © Trafikverket, Sveriges Kommuner och Landsting och Riksantikvarieämbetet.