Exempelbanken
TRAST - Trafik för en attraktiv stad

TRAST syftar till att vägleda användaren i en process som avser att lägga fast en trafikstrategi både som underlag för översiktsplaneringen och som underlag för åtgärdsplaneringen för trafik.

TRAST exempelsamling innehåller exempel på hantering av trafikfrågor i tätort, allt från exempel på planeringsdokument till byggda miljöer som visar resultatet av en planering.

Läs mer


Sök i TRAST

TRAST (122 st)

Rubrik Beskrivning År
3436_1_orig
Norrköpings trafikstrategi Kommunikationsprogram för staden I Norrköping har ett antal program tagits fram, dessa syftar tillsammans till att inrikta ko... 2002
3437_4_orig
Trafikplan 2006 för Uppsala stad Övergripande mål enligt översiktsplanen är Tillgänglighet för alla God miljö Trafiksäkerhet ... 2002
3085_0_orig
Mobilitetskontoret i Lund Mobilitetskontoret i Lund bedriver utåtriktad verksamhet inom ramen för LundaMaTs, Lunds mil... 2003
3100_0_orig
Lundalänken Lundalänken är ett högvärdigt kollektivtrafikstråk från Lund C till Universitetssjukhuset, L... 2003
3184_0_orig
Strukturplan för Stadsfjärden med kvalitets- och gestaltningsprogram Nyköping är en stad som växer. Näringslivets utveckling, läget i förhållande till Stockholm ... 2003
3202_3_orig
Hornsgatan - förankringsprocessen Huvudgator är ofta osäkra och otrygga och för att komma tillrätta med problemet har Trafikko... 2003
3207_0_orig
Samlic-samordnad varudistribution i Linköpings city Initiativet kommer ursprungligen från näringslivet, då de insett att mängden leveranser til... 2003
3209_1_orig
K2020 Framtidens kollektivtrafik i Göteborgsområdet Utredningsarbetet drivs av en styrgrupp och startade i januari 2003 med förberedande studier... 2003
3210_0_orig
Bussbranschens trafiksäkerhetsprogram 2004 - 2008 VISION Inga personer ska omkomma eller skadas svårt i den yrkesmässiga busstrafiken. POLICY ... 2003
3073_4_orig
Tillgängliga Lund Stadens gator och offentliga rum skall vara tillgängliga för alla, även för äldre och funkti... 2004
3078_0_orig
Malmös Trafikstrategi Trafikstrategi för Malmö är ett tillägg till Översiktsplan 2000 avseende de övergripande och... 2004
3083_0_orig
Kom så går vi "Kom så går vi - projektet" genomförs i en stadsdel i Kristianstads Kommun, i samverkan med ... 2004
ö
Invånarna i Örebro och trafiken i innerstaden I ett slumpmässigt obundet urval av 2000 personer i Örebro kommun tillfrågades invånarna om ... 2004
3137_3_orig
Stadsliv Karlskrona 2004 - Stadsanalys Gehl Arkitekter genomförde 2004 en stadsanalys av Karlskrona. Karlskrona har en alldeles spe... 2004
3158_0_orig
Västerås Trafikplan 2004 Efter valet 1998 enades den politiska majoriteten om att en miljöanpassad trafikplan skulle ... 2004
System & webbdesign Agilerate Design AB 2009-2013 | Databasinnehåll © Trafikverket, Sveriges Kommuner och Landsting och Riksantikvarieämbetet.