Exempelbanken
TRAST - Trafik för en attraktiv stad

TRAST syftar till att vägleda användaren i en process som avser att lägga fast en trafikstrategi både som underlag för översiktsplaneringen och som underlag för åtgärdsplaneringen för trafik.

TRAST exempelsamling innehåller exempel på hantering av trafikfrågor i tätort, allt från exempel på planeringsdokument till byggda miljöer som visar resultatet av en planering.

Läs mer


Sök i TRAST

TRAST (122 st)

Rubrik Beskrivning År
3424_2_orig
Trafiktaktik (FÖP) för Alingsås Arbetet med FÖP Alingsås påbörjades 2005, och tog drygt två år att slutföra. Kommunfullmäkti... 0
3390_6_orig
Stadskärneförnyelse i Jönköping Inom projektet Den goda staden har bl.a. stadskärnans utveckling under de senaste decenniern... 1994
3391_0_orig
Komfortpaketet i Jönköping När Jönköpings stadskärna förändrades under sent 1980-tal och tidigt 1990-tal fanns behovet ... 1996
3395_0_orig
Stadsbyggnadsvision 1.0 i Jönköping När Jönköpings kommun under tidigt 1990-tal hade börjat genomföra bl.a. Komfortpaketet och S... 2000
3435_1_orig
Stadsutveckling i Norrköping Omvandlingen av Industrilandskapet utgör startskottet för den nutida stadsutvecklingen av No... 2000
3155_0_orig
Cykelplan Eslöv Planen omfattar nästan 16 mil nya cykelstråk, varav 64 km är nya cykelvägar. I förslaget fin... 2001
3187_0_orig
Kollektivtrafikplan 2001 för Falu tätort Falun tog 2001 fram en kollektivtrafikplan. Tekniska styrelsen är beställare av planen och a... 2001
3221_0_orig
Trafiknätsanalys, bilnät Täby kommun Biltrafikanternas anspråk på en säker trafikmiljö är uttryckt som högsta fordonshastighet i ... 2001
3222_0_orig
Trafiknätsanalys, utryckningstrafik Täby kommun Utryckningsfordon har anspråk dels på att nå alla målpunkter i kommunen och dels på att dett... 2001
3380_2_orig
Trafiknätsanalys för Sollefteå stad Med målsättningen att skapa en trivsammare och vackrare stad har Sollefteå de senaste åren t... 2001
3392_2_orig
Resecentrum i Jönköping När Komfortpaketet genomfördes föll fokus på den befintliga busstationen, som upplevdes som ... 2001
3126_0_orig
Cykelkommunen Lund Beskrivning Cykelkommunen Lund är del av LundaMaTs, som står för miljöanpassat transport för... 2002
3253_0_orig
Gångtrafiken i Kommunikationsprogrammet 2002 Ungefär 1/4 av norrköpingsbornas dagliga resor sker till fots enligt den senaste resvaneunde... 2002
Tillganglighetsplannykvarn_sida_01
Tillgänglighetsplan Nykvarns kommun Tillgänglighetsplanen innehåller en inventeringslista och förklaringar av viktiga begrepp, l... 2002
3319_0_orig
Gång- och cykelplan för Nykvarns kommun I den nya planen har det befintliga gång- och cykelvägnätet kompletterats och en prövning ha... 2002
System & webbdesign Agilerate Design AB 2009-2013 | Databasinnehåll © Trafikverket, Sveriges Kommuner och Landsting och Riksantikvarieämbetet.