Exempelbanken
TRAST - Trafik för en attraktiv stad

TRAST syftar till att vägleda användaren i en process som avser att lägga fast en trafikstrategi både som underlag för översiktsplaneringen och som underlag för åtgärdsplaneringen för trafik.

TRAST exempelsamling innehåller exempel på hantering av trafikfrågor i tätort, allt från exempel på planeringsdokument till byggda miljöer som visar resultatet av en planering.

Läs mer


Sök i TRAST

TRAST (122 st)

Rubrik Beskrivning År
Uv 1
Trafikplan Upplands Väsby kommun Trafikplanen innehåller både förslag till förhållningssätt och åtgärder. Åtgärderna är både ... 2013
Vallentuna 1
Trafikstrategi Vallentuna kommun Syftet med trafikstrategin är att formulera mål och inriktning för ett hållbart transportsys... 2014
Reg cykelplan 1
Regional Cykelplan för Stockholms län Den regionala cykelplanen har arbetats fram under perioden 2010–2013 i samverkan mellan Tra... 2014
Alvesta 1
Trafikstrategi för Alvesta kommun Trafikstrategin syftar till att ange styrande riktlinjer och trafiksystemets utveckling, sam... 2015
Huddinge 1
Trafikstrategi Huddinge- med gång-, cykel- och kollektivtrafik i fokus Denna trafikstrategi är ett steg i riktningen mot att utveckla ett mer hållbart transportsys... 2013
Karlstad 1
Trafikplan Karlstad Trafiksystemets uppgift är att skapa tillgänglighet, det vill säga möjligheter för individen... 2014
Gbg 1
Cykelprogram för en nära storstad 2015-2025 Cykelprogrammet är en fördjupning och konkretisering av stadens trafikstrategi, Trafikstrat... 2015
Gbg 2
Fotgängarprogram för Göteborgs stad Målsättningen med fotgängarprogrammet är att analysera hur fotgängarens situation ser ut i ... 2004
Lund ne brunnshög 1
Trafikstrategi för Lund NE/Brunnshög Målsättningen är att strategin ska vara ett stöd, kännas relevant och kunna användas av alla... 2012
Gbg tsprogram 1
Trafiksäkerhetsprogram Göteborg 2010-2020 Göteborg har utvecklats från att vara en av Sveriges mest olycksdrabbade kommuner till en av... 2009
Trafikstrategi vvik_sida_01
Trafikstrategi för Västerviks kommun Utgångspunkterna för denna trafikstrategi är de mål – nationella, regionala och lokala – som... 2013
Trafikplan säffle_sida_01
Trafikplan Säffle kommun 2008 Trafikplanen beskriver hur trafiknäten i staden bör utformas för att bättre klara sina respe... 2008
Trafplan ale_sida_01
Trafikplan för Ale kommun 2011 Denna Trafikplan innehåller en hastighetsplan enligt handboken ”Rätt fart i staden” av alla ... 2011
Cykel
Lund- bästa cykelstad 2014 För femte året i rad presenteras Cykelfrämjandets Kommunvelometer, en rapport som granskar k... 2014
Cykelplan linköp_sida_01
Cykelplan för Linköping 2008-2028 Cykelplanen för Linköping är en del i arbetet för ett långsiktigt hållbart trafiksystem och ... 2008
System & webbdesign Agilerate Design AB 2009-2013 | Databasinnehåll © Trafikverket, Sveriges Kommuner och Landsting och Riksantikvarieämbetet.