Exempelbanken
TRAST - Trafik för en attraktiv stad

TRAST syftar till att vägleda användaren i en process som avser att lägga fast en trafikstrategi både som underlag för översiktsplaneringen och som underlag för åtgärdsplaneringen för trafik.

TRAST exempelsamling innehåller exempel på hantering av trafikfrågor i tätort, allt från exempel på planeringsdokument till byggda miljöer som visar resultatet av en planering.

Läs mer


Sök i TRAST

TRAST (122 st)

Rubrik Beskrivning År
1
Trafiksäkerhetsprogram för Lunds kommun 2013-2016 Upplevelsen av trafikmiljön har betydelse för hur vi rör oss och vilka färdmedel vi väljer, ... 2012
Gång och cykeltrafik lund_sida_01
Policy för gång- och cykeltrafik i Lund 2007 Det råder ingen tvekan om att det är bra för samhället och individen att människor går och c... 2007
Parkeringspolicy gbg_sida_01
Parkeringspolicy för Göteborgs stad 2009 Målsättningen med parkeringspolicyn är att den ska medverka till att staden ska vara tillgän... 2009
Trafikstrategi gbg_sida_01
Trafikstrategi för en nära storstad Göteborgs stad 2014 I Göteborgs stad pågår sedan några år tillbaka planeringen för många stora infrastrukturproj... 2014
Värnamo cykelkarta png
Värnamo cykelkartor Värnamo kommun har utarbetat en rad olika cykelkartor som finns tillgängliga på kommunens he... 2012
Cykelplan png_sida_01
Cykelplan för Gävle 2010 Gävle kommuns tidigare cykelplan från 1995 behövde uppdateras och arbetas om. Mycket har hän... 2010
Trafikstrategi gävle
Trafikstrategi för Gävle 2008 Trafikfrågor hanteras i en mängd olika sammanhang i kommunen. För att försäkra sig om att ko... 2008
Trafikplan hbg png_sida_01
Helsingborg stad Trafikplan 2006 Helsingborgs trafikplan är ett handlingsprogram som beskriver hur kommunen går vidare med ol... 2006
Cykelplan helsingborg
Helsingborg stad Cykelplan 2007 Cykelplan 2007 utgör en del i trafikplanen, ”Trafikplan för staden – en ny syn på morgondage... 2007
Värnamo gång och cykelplan
Gång- och cykelplan för landsbygden Värnamo kommun 2008 I takt med att bilismen ökar, ökar också behovet av separata cykelvägar även på landsbygden.... 2008
Alingsås
Trafikplan Alingsås Stad 2012 Alingsås kommuns trafikplan ska utgöra underlag för at kunna ta beslut i specifika trafikfrå... 2012
Cykelplan_strategidel v3
Cykelplan för Eskilstuna kommun För klimatpåverkande gaser är det internationella målet en minskning med cirka 85 % fram til... 2013
Eskilstuna trafikplan - strategidel nov12_sida_01
Trafikplan för Eskilstuna kommun Trafikplanen med dess trafikstrategi utgör ett viktigt underlag i översiktsplanearbetet och ... 2012
Bild cykelplan leksand 2012
Cykelplan Leksand 2012 Idag finns inte några tydliga mål för hur kommunen vill att cykeltrafiken ska öka, däremot ... 2012
Bild kalmar kommuns cykelstrategi
Kalmar kommuns cykelstrategi med tillhörande handlingsplan Vision: Kalmar cykelstad I det framtida hållbart transportsystem är cykel det dominerande t... 2008
System & webbdesign Agilerate Design AB 2009-2013 | Databasinnehåll © Trafikverket, Sveriges Kommuner och Landsting och Riksantikvarieämbetet.