Exempelbanken
TRAST - Trafik för en attraktiv stad

TRAST syftar till att vägleda användaren i en process som avser att lägga fast en trafikstrategi både som underlag för översiktsplaneringen och som underlag för åtgärdsplaneringen för trafik.

TRAST exempelsamling innehåller exempel på hantering av trafikfrågor i tätort, allt från exempel på planeringsdokument till byggda miljöer som visar resultatet av en planering.

Läs mer


Sök i TRAST

TRAST (122 st)

Rubrik Beskrivning År
Bild handlingsplan för cykel i helsingborg
Handlingsplan för cykel 2009 - 2011 Staden ska med handlingsplanen ta ett samlat grepp kring arbetet med cykelfrågorna. Planen a... 2009
Fotgängarprogram 2012-2018
Fotgängarprogram 2012-2018 Förflyttningar till fots är vanligtvis upp till två kilometer. Förutom långa avstånd kan bla... 2012
Glada tjejer för framsida
Cykelprogram för Malmö stad 2012-2019 I programmet föreslås åtgärder inom fem områden som totalt beräknas kosta ungefär 400 miljo... 2012
3448_1_orig
Skellefteå årets stadskärna 2006 Skellefteås medvetna arbete för att öka stadskärnans och stadens attraktivitet gjorde att de... 2006
3447_0_orig
Ystad årets stadskärna 2007 Ystads medvetna arbete för att öka stadskärnans och stadens attraktivitet gjorde att de 2007... 2007
3438_2_orig
Örebros trafikstrategi: Transportplan för Örebro kommun I Örebro konstaterade man att dagens transportsystem inte höll måtten för morgondagens utman... 2008
3437_4_orig
Trafikplan 2006 för Uppsala stad Övergripande mål enligt översiktsplanen är Tillgänglighet för alla God miljö Trafiksäkerhet ... 2002
3436_1_orig
Norrköpings trafikstrategi Kommunikationsprogram för staden I Norrköping har ett antal program tagits fram, dessa syftar tillsammans till att inrikta ko... 2002
3435_1_orig
Stadsutveckling i Norrköping Omvandlingen av Industrilandskapet utgör startskottet för den nutida stadsutvecklingen av No... 2000
3434_2_orig
LundaMaTs II Lunds andra trafikstrategi 1996 tog man i Lund beslutet att ta fram en trafikplan med miljöanpassning, vilket också ske... 2006
3433_4_orig
Trafikstrategi för Linköping I Linköping var senaste gången stadens trafikfrågor behandlades samlat 1990, i en Trafikplan... 2006
3432_1_orig
Karlstad Projektet Den goda gröna staden Under tidigt 1990-tal kom larmrapporter om dålig luftkvalité i centrala Karlstad. Detta föra... 2006
3431_0_orig
Tryggare Jönköping Målen i Stadsbyggnadsvision 1.0 fastslog att det var av betydelse för stadens attraktivitet ... 2006
3424_2_orig
Trafiktaktik (FÖP) för Alingsås Arbetet med FÖP Alingsås påbörjades 2005, och tog drygt två år att slutföra. Kommunfullmäkti... 0
3403_1_orig
Expansion i Uppsala Bortsett från kvarterssaneringar under 1960 och 70-talen förändrades Uppsalas stadskärna lit... 2005
System & webbdesign Agilerate Design AB 2009-2013 | Databasinnehåll © Trafikverket, Sveriges Kommuner och Landsting och Riksantikvarieämbetet.