Exempelbanken
TRAST - Trafik för en attraktiv stad

TRAST syftar till att vägleda användaren i en process som avser att lägga fast en trafikstrategi både som underlag för översiktsplaneringen och som underlag för åtgärdsplaneringen för trafik.

TRAST exempelsamling innehåller exempel på hantering av trafikfrågor i tätort, allt från exempel på planeringsdokument till byggda miljöer som visar resultatet av en planering.

Läs mer


Sök i TRAST

TRAST (122 st)

Rubrik Beskrivning År
3397_1_orig
Skellefteå årets stadskärna 2006 Skellefteås medvetna arbete för att öka stadskärnans och stadens attraktivitet gjorde att de... 2006
3395_0_orig
Stadsbyggnadsvision 1.0 i Jönköping När Jönköpings kommun under tidigt 1990-tal hade börjat genomföra bl.a. Komfortpaketet och S... 2000
3392_2_orig
Resecentrum i Jönköping När Komfortpaketet genomfördes föll fokus på den befintliga busstationen, som upplevdes som ... 2001
3391_0_orig
Komfortpaketet i Jönköping När Jönköpings stadskärna förändrades under sent 1980-tal och tidigt 1990-tal fanns behovet ... 1996
3390_6_orig
Stadskärneförnyelse i Jönköping Inom projektet Den goda staden har bl.a. stadskärnans utveckling under de senaste decenniern... 1994
3389_0_orig
Restider för cykel i Lunds tätort Projektet syftade till att vidareutveckla metoderna för restidsanalyser i GIS, liksom att fo... 2005
3380_2_orig
Trafiknätsanalys för Sollefteå stad Med målsättningen att skapa en trivsammare och vackrare stad har Sollefteå de senaste åren t... 2001
3378_1_orig
Hållbar trafik Syftet med "Hållbar trafik" är att verka för att skapa effektiva, attraktiva, tillgängliga o... 2006
3374_2_orig
Cykelinventering Cirka 15 personer från trafikavdelningen, däribland trafikingenjörer, parkeringsvakter, koll... 2007
3347_1_orig
Ett samlat miljöprogram för Helsingborg Miljöprogrammet anger riktlinjerna för Helsingborgs miljöarbete i vid bemärkelse och blir st... 2006
3345_0_orig
Trampa Tryggare i Växjö Tryggare tätortsmiljö i Växjö är ett samarbetsprojekt mellan Växjö kommun och Vägverket Regi... 2005
3319_0_orig
Gång- och cykelplan för Nykvarns kommun I den nya planen har det befintliga gång- och cykelvägnätet kompletterats och en prövning ha... 2002
Tillganglighetsplannykvarn_sida_01
Tillgänglighetsplan Nykvarns kommun Tillgänglighetsplanen innehåller en inventeringslista och förklaringar av viktiga begrepp, l... 2002
3272_0_orig
Trafikstrategi för Karlskrona tätort Trafikstrategi för Karlskrona tätort är tänkt att vara en del i eller ett komplement till ko... 2006
3267_0_orig
Trafikstrategi för Finspångs kommun Finspångs trafikstrategi skall bidra till att förverkliga kommunens vision. Trafikstrategin ... 2006
System & webbdesign Agilerate Design AB 2009-2013 | Databasinnehåll © Trafikverket, Sveriges Kommuner och Landsting och Riksantikvarieämbetet.