Exempelbanken
TRAST - Trafik för en attraktiv stad

TRAST syftar till att vägleda användaren i en process som avser att lägga fast en trafikstrategi både som underlag för översiktsplaneringen och som underlag för åtgärdsplaneringen för trafik.

TRAST exempelsamling innehåller exempel på hantering av trafikfrågor i tätort, allt från exempel på planeringsdokument till byggda miljöer som visar resultatet av en planering.

Läs mer


Sök i TRAST

TRAST (122 st)

Rubrik Beskrivning År
Shared_docicon_object_2
Trafiknätsanalys för Gällivare Drivkraften bakom kommunens vilja att göra en trafiknätsanalys är Nollvisionen och det trafi... 2005
3263_1_orig
Tillgänglighetsinventering Byggnadsnämnden, Teknik- och fritidsnämnden och Servicenämnden behandlade under 2005 ärendet... 2005
3239_0_orig
Trafiksäkerhetsplan De dokument som fram tills nu varit grunden för Lomma kommuns trafikmiljöarbete är Trafikåtg... 2005
3238_4_orig
Tillgänglighetsplaner i Stockholm Exempel på Tillgänglighetplan - Skarpnäck Tillgänglighetsplanens syfte är att: • Ge en överg... 2004
3255_0_orig
Program för stadsdelen Nyfors Planavdelningen i Eskilstuna kommun fick i uppdrag att upprätta ett program för stadsdelen N... 2005
Trast-intro-stor
TRAST Exempelbok Exemplen i Exempelboken kommer dels från ett antal projekt som stöds av TRAST, dels från ord... 2006
3253_0_orig
Gångtrafiken i Kommunikationsprogrammet 2002 Ungefär 1/4 av norrköpingsbornas dagliga resor sker till fots enligt den senaste resvaneunde... 2002
Vros
Nytt resecentrum - val av alternativ med hjälp av värderos Banverket Projektering har haft i uppdrag att göra en utvärdering av tre utvecklingsförslag ... 2005
3249_0_orig
Underlag för trafikplanering i Umeå centrum Utredningen utgör underlag för kommande trafikplanering i Umeå centrum. Nulägesbeskrivningen... 2005
3247_0_orig
Örebros gångstråksplan Gångstråksplanen syftar till att binda ihop stadens målpunkter i säkra, trygga och vackra gå... 2005
3244_0_orig
RVU i Bromölla Undersökningens mål var att med hjälp av minst 400 personers svar kunna skapa en bra bild öv... 2005
3243_0_orig
Lugn och trygg i Göteborg Nollvisionen utgör grunden för svenskt trafiksäkerhetsarbete och i Göteborg gäller att Antal... 2005
3240_0_orig
Borlänges stadskaraktärsanalys Arbetet med stadskaraktärsanalysen påbörjades med en workshop. Medarbetare med olika profess... 2005
3236_1_orig
Östersund - Plan för trafik Östersunds kommunfullmäktige har antagit en vision för utveckling av Östersunds kommun: Ett ... 2005
3233_3_orig
Tällberg - Trafikutredning Ett av Charettens förslag var att utarbeta ett Bykaraktärsprogram för att mer detaljerat läg... 2005
System & webbdesign Agilerate Design AB 2009-2013 | Databasinnehåll © Trafikverket, Sveriges Kommuner och Landsting och Riksantikvarieämbetet.