Exempelbanken
TRAST - Trafik för en attraktiv stad

TRAST syftar till att vägleda användaren i en process som avser att lägga fast en trafikstrategi både som underlag för översiktsplaneringen och som underlag för åtgärdsplaneringen för trafik.

TRAST exempelsamling innehåller exempel på hantering av trafikfrågor i tätort, allt från exempel på planeringsdokument till byggda miljöer som visar resultatet av en planering.

Läs mer


Sök i TRAST

TRAST (122 st)

Rubrik Beskrivning År
3232_0_orig
Transportstrategi för ett hållbart samhälle Arbetet med Karlstads transportstrategi är i full gång. En arbetsgrupp arbetar med att ta fr... 2006
3231_3_orig
Trafiken i morgondagens Helsingborg År 2002 fick byggnadsnämnden, tekniska nämnden och miljönämnden ett gemensamt uppdrag att ut... 2005
3229_0_orig
Trafikstrategi för Borlänge tätort enligt TRAST Inledningsvis beskrivs de nationella och regionala målen som rör trafik-, miljö- och stadspl... 2005
3228_0_orig
9 ortsanalyser Under perioden 2003 2005 genomförde Helsingborg nio ortsanalyser. Analyserna utgick från den... 2004
3227_0_orig
Eslövs mål och visoner Den övergripande visionen är: Eslöv utvecklas ständigt för att vara en attraktiv stad att bo... 2005
3226_0_orig
Cykelpaneler - ett exempel på hur man kan arbeta med cykeltrafiken Inom ramen för projektet Vi MöTs i Kalmar har en metod för dialogen testats, cykelpanelen, s... 2004
3225_1_orig
Eslövs trafikstrategi Projektledare för att ta fram trafikstrategin i Eslöv är trafikingenjören. Arbetsgruppen bes... 2005
3222_0_orig
Trafiknätsanalys, utryckningstrafik Täby kommun Utryckningsfordon har anspråk dels på att nå alla målpunkter i kommunen och dels på att dett... 2001
3221_0_orig
Trafiknätsanalys, bilnät Täby kommun Biltrafikanternas anspråk på en säker trafikmiljö är uttryckt som högsta fordonshastighet i ... 2001
3220_0_orig
Lidköpings nya resecentrum - del av SustAcces, ett EU-projekt SustAccess står för Sustainable Accessability eller hållbar tillgänglighet och projektet har... 2004
3215_0_orig
Malmö stads trafiksäkerhetsprogram Programmet tar utgångspunkt i nollvisionen, det vill säga ingen i Malmö ska behöva dödas ell... 2005
3211_0_orig
Stockholms stads Trafiksäkerhetsprogram för åren 2005-2010 Trafiksäkerhetspolicyn talar om på vilket sätt Stockholm stad ska bedriva trafiksäkerhetsarb... 2004
3210_0_orig
Bussbranschens trafiksäkerhetsprogram 2004 - 2008 VISION Inga personer ska omkomma eller skadas svårt i den yrkesmässiga busstrafiken. POLICY ... 2003
3209_1_orig
K2020 Framtidens kollektivtrafik i Göteborgsområdet Utredningsarbetet drivs av en styrgrupp och startade i januari 2003 med förberedande studier... 2003
3207_0_orig
Samlic-samordnad varudistribution i Linköpings city Initiativet kommer ursprungligen från näringslivet, då de insett att mängden leveranser til... 2003
System & webbdesign Agilerate Design AB 2009-2013 | Databasinnehåll © Trafikverket, Sveriges Kommuner och Landsting och Riksantikvarieämbetet.