Exempelbanken
TRAST - Trafik för en attraktiv stad

TRAST syftar till att vägleda användaren i en process som avser att lägga fast en trafikstrategi både som underlag för översiktsplaneringen och som underlag för åtgärdsplaneringen för trafik.

TRAST exempelsamling innehåller exempel på hantering av trafikfrågor i tätort, allt från exempel på planeringsdokument till byggda miljöer som visar resultatet av en planering.

Läs mer


Sök i TRAST

TRAST (122 st)

Rubrik Beskrivning År
3204_2_orig
Cykelplanering i Stockholm Länsstyrelsens rapport "På cykel för miljö och hälsa", rapport 2004:21, ger argument för var... 2004
3202_3_orig
Hornsgatan - förankringsprocessen Huvudgator är ofta osäkra och otrygga och för att komma tillrätta med problemet har Trafikko... 2003
3200_tviss_1__sida_001
Tillgänglighetsvillkor i svenska städer - TVISS Vägverket har finansierat utvecklingen av en metod för beskrivning av tillgänglighet i tätor... 2004
3199_rapport_resvaneunders_kning_rvu_04_slutrapport_20050320_skickad_2__sida_001
RVU 04, Attityd- och resvaneundersökning i delar av Värmlands och Örebro län Resvaneundersökningen bedrevs i form av ett samverkansprojekt där följande parter ingick: ko... 2004
3198_7_orig
Handbok i bilsnål samhällsplanering - Ett exempel på hur man kan påverka resandet Trafikarbetet är i allra högsta grad påverkat av stadens struktur och därför är samhällsplan... 2005
3192_0_orig
Strategier för godstransporter i Skåne Varutransporterna ökar, EU utvidgas, nya miljökrav skall uppfyllas. Godstransporterna innebä... 2005
3191_1_orig
Hela staden - analys och förslag centrala Piteå Hela staden analys och förslag centrala Piteå är ett examensarbete med syfte att förstå och ... 2005
3187_0_orig
Kollektivtrafikplan 2001 för Falu tätort Falun tog 2001 fram en kollektivtrafikplan. Tekniska styrelsen är beställare av planen och a... 2001
3186_0_orig
TRAST-revision - Fördjupad översiktsplan för Södra centrum i Falun En konsult har gjort en analys av planarbetet ur TRAST-perspektiv och tittat på hur kommunen... 2005
3184_0_orig
Strukturplan för Stadsfjärden med kvalitets- och gestaltningsprogram Nyköping är en stad som växer. Näringslivets utveckling, läget i förhållande till Stockholm ... 2003
3182_2_orig
Trafikstrategi Bromölla kommun I Bromölla kommun bor ca 12 000 invånare. Bromölla tätort har ca 7 300 invånare. Kommunfullm... 2005
3180_1_orig
Trafikstrategi Övertorneå Övertorneås trafikstrategi är ett exempel på en strategi för den lilla kommunen (5 244 invån... 2005
3174_1_orig
Trafikmiljöprogram 2005-2010 Trafikstrategi för Malmö har ett långsiktigt och överordnat perspektiv på Malmös trafiksyste... 2005
Ludvika_sida_01
Ludvikas stadsutveckling och trafikmiljö Ludvika kommun har en unik tillgång i den vackra naturen. Emellertid begränsar de naturliga ... 2005
3165_0_orig
Fördjupad översiktsplan för Nyköpings tätort Sedan tidigare finns en fördjupad översiktsplan för Nyköpings tätort. Planen innehåller bere... 2005
System & webbdesign Agilerate Design AB 2009-2013 | Databasinnehåll © Trafikverket, Sveriges Kommuner och Landsting och Riksantikvarieämbetet.