Exempelbanken
TRAST - Trafik för en attraktiv stad

TRAST syftar till att vägleda användaren i en process som avser att lägga fast en trafikstrategi både som underlag för översiktsplaneringen och som underlag för åtgärdsplaneringen för trafik.

TRAST exempelsamling innehåller exempel på hantering av trafikfrågor i tätort, allt från exempel på planeringsdokument till byggda miljöer som visar resultatet av en planering.

Läs mer


Sök i TRAST

TRAST (122 st)

Rubrik Beskrivning År
3164_0_orig
Sundbybergs Trafikplan En ny översiktsplan för Sundbyberg antogs av kommunfullmäktige i januari 2001. Översiktsplan... 2004
3162_1_orig
Kollektivtrafikutredning Leksands Noret Kollektivtrafiken i Leksands tätort, liksom linjedragning och lokalisering av centrumhållpla... 2004
3158_0_orig
Västerås Trafikplan 2004 Efter valet 1998 enades den politiska majoriteten om att en miljöanpassad trafikplan skulle ... 2004
3157_1_orig
Trygghetsvandringar Boende och verksamma i ett område har den största kunskapen om sin närmiljö. De känner till ... 2005
3155_0_orig
Cykelplan Eslöv Planen omfattar nästan 16 mil nya cykelstråk, varav 64 km är nya cykelvägar. I förslaget fin... 2001
3150_0_orig
Planering för hållbart resande i exploateringsområden med stöd av TRAST Studien syftar till att ta fram förslag på lämpliga indikatorer från TRAST Trafik för en att... 2005
3146_2_orig
Konfliktobservationsstudie på korsningen Götgatsbacken - Högbergsgatan I arbetet med att göra Götgatsbacken i Stockholm säkrare för alla trafikantslag har den sign... 2005
3137_3_orig
Stadsliv Karlskrona 2004 - Stadsanalys Gehl Arkitekter genomförde 2004 en stadsanalys av Karlskrona. Karlskrona har en alldeles spe... 2004
3134_2_orig
Användning av gaturumsbeskrivningen i Kalmar ViMöTs är ett samarbetsprojekt mellan Kalmar kommun och Vägverket. Syftet med projektet är a... 2005
3126_0_orig
Cykelkommunen Lund Beskrivning Cykelkommunen Lund är del av LundaMaTs, som står för miljöanpassat transport för... 2002
3100_0_orig
Lundalänken Lundalänken är ett högvärdigt kollektivtrafikstråk från Lund C till Universitetssjukhuset, L... 2003
ö
Invånarna i Örebro och trafiken i innerstaden I ett slumpmässigt obundet urval av 2000 personer i Örebro kommun tillfrågades invånarna om ... 2004
Växjö
Växjö trafikstrategi Sedan hösten 2002 har ett utredningsarbete pågått i Växjö kommun för att få fram en Transpor... 2005
3085_0_orig
Mobilitetskontoret i Lund Mobilitetskontoret i Lund bedriver utåtriktad verksamhet inom ramen för LundaMaTs, Lunds mil... 2003
3083_0_orig
Kom så går vi "Kom så går vi - projektet" genomförs i en stadsdel i Kristianstads Kommun, i samverkan med ... 2004
System & webbdesign Agilerate Design AB 2009-2013 | Databasinnehåll © Trafikverket, Sveriges Kommuner och Landsting och Riksantikvarieämbetet.