Exempelbanken
TRAST - Trafik för en attraktiv stad

TRAST syftar till att vägleda användaren i en process som avser att lägga fast en trafikstrategi både som underlag för översiktsplaneringen och som underlag för åtgärdsplaneringen för trafik.

TRAST exempelsamling innehåller exempel på hantering av trafikfrågor i tätort, allt från exempel på planeringsdokument till byggda miljöer som visar resultatet av en planering.

Läs mer


Sök i TRAST

TRAST (122 st)

Rubrik Beskrivning År
3078_0_orig
Malmös Trafikstrategi Trafikstrategi för Malmö är ett tillägg till Översiktsplan 2000 avseende de övergripande och... 2004
3073_4_orig
Tillgängliga Lund Stadens gator och offentliga rum skall vara tillgängliga för alla, även för äldre och funkti... 2004
System & webbdesign Agilerate Design AB 2009-2013 | Databasinnehåll © Trafikverket, Sveriges Kommuner och Landsting och Riksantikvarieämbetet.