Exempelbanken
Nytt ljus

Välkomna till Nytt ljus, ett projekt som arbetar med att testa ny belysningsteknik inom vägbelysning. Under 2010 kommer vi genomföra olika tester inom fyra huvudgrupper såsom dioder, övriga ljuskällor, belysning till busshållplatser samt intelligenta styrsystem. Lyssna gärna på presentationen av Martin Strid, projektledare där han ger en mer utförlig presentation om Nytt ljus. Nytt ljus vill skapa ett forum för människor som arbetar med väg- eller gatubelysning där man kan finna information om ny teknik, se film på intressanta projekt samt få information om aktuella nya verktyg som kan underlätta i arbetet att finna energisparande åtgärder för väg-och gatubelysning utan att äventyra trafikantens säkerhet.


Länk till projektsida


Sök i Nytt ljus

Nytt ljus (10 st)

Rubrik Beskrivning År
Shared_docicon_object_6
Diodtest i Kalix I Rian och Gammelgården längs gamla E4-an väster om Kalix har Region Norr försöksledare Stef... 2009
Shared_docicon_object_6
Ljusmätning i Lundbytunneln, Göteborg KLGruppen utförde mätning Lundbytunneln 2010-02-11, för att utvärdera resultatet av induktio...
Shared_docicon_object_6
Frågeformulär Nytt Ljus 2009
Shared_docicon_object_6
Väg 190 i Göteborg Väg 190 i Göteborg, där har Vägverket valt ut fyra olika typer av vägbelysning för ljusmätni... 2009
3487_0_orig
ESOLi ett EU projekt Trafikkontoret hade deltagit i EU-projektet E-street, som befann sig i sitt slutskede. Flera... 2009
3486_0_orig
Nytt ljus namnskylt Namnskylten nedladdningsbar i formaten jpg, Illustrator-eps och PDF
Shared_docicon_object_6
Ecodesigndirektivet Nytt ljus har gjort en sammanfattning av Ecodesigndirektivet så att du på ett överskådligt s... 2009
3480_2_orig
Nytt Ljus Bildbank1 Nytt ljus har valt ut ett antal bilder på vägar, broar och tunnlar i Sverige med belysning s... 2009
3478_0_orig
Vägverkets Intervjubok 2009 Vägverkets marknadsundersökning bygger på annonsering i Dagens industri och Ny teknik under ... 2009
Shared_docicon_object_6
Rapportmall Trafikverkets rapportmall för test av ny belysningsteknik har som mål att vara ett behjälpli... 2009
System & webbdesign Agilerate Design AB 2009-2013 | Databasinnehåll © Trafikverket, Sveriges Kommuner och Landsting och Riksantikvarieämbetet.